Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Wersje edukacyjne

Jeśli jesteś studentem możesz korzystać z udostępnianej bezpłatnie edukacyjnej wersji programu Audytor - wystarczy tylko wypełnić formularz i dołączyć wymagane dokumenty.

 

Licencje edukacyjne programów Audytor zostały przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, jednostkach naukowych oraz instytucjach szkoleniowych.

 

Licencje udostępniane są:

  • uczelniom na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych,

  • wykładowcom i pracownikom uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,

  • studentom, przez których wykorzystywane są do uzyskania zaliczeń oraz podczas przygotowywania prac dyplomowych,

  • firmom oraz instytucjom szkoleniowym.

Wersje edukacyjne są niemalże w pełni funkcjonalnymi wersjami programu, przeznaczonymi dla studentów i placówek edukacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z ograniczeniami tych wersji programów.

  

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wersji edukacyjnej programów Audytor SET 7.1 (w tym CO 7.1, H2O 7.1 i CC 7.1), Audytor OZC 7.0 Edu,  lub Audytor EKO prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i dołączenie do niego wypełnionego oświadczenia.

 

 


(w tym Audytor CO, Audytor H2O i Audytor CC)
wypełnij formularz
wypełnij formularz
wypełnij formularz

 

 

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności obsługi naszych programów na platformę e-learningową kursAudytora.pl

 

Zachęcamy do nauki.

więcej

Regulamin wersji edukacyjnych

  1. Wersje edukacyjne programów Audytor są przeznaczone dla studentów oraz placówek edukacyjnych.
  2. Wersje edukacyjne mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych.
  3. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania wersji edukacyjnych w celach komercyjnych.
  4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z użytkowaniem programów i wątpliwości co do ich niekomercyjnego wykorzystania SANKOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokady kluczy licencyjnych.
  5. Wersję edukacyjną wydaje się na prośbę studenta.

Wersja edukacyjna Oprogramowania – przeznaczona jest dla studentów i placówek edukacyjnych. Licencjobiorca ma prawo dokonać instalacji i uzyskać klucz licencyjny do jednego egzemplarza Oprogramowania, wyłącznie dla potrzeb edukacyjnych, dla potrzeb nauki we własnym zakresie i w żadnym innym celu. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, Wersja edukacyjna nie może być wykorzystywana do celów handlowych, profesjonalnych, czy też dla osiągnięcia zysku.

 

Klucze licencyjne aktywujące wersje edukacyjne programów Audytor wydawane są na okres 365 dni.

 

Placówki edukacyjne ubiegające się o wydanie wersji edukacyjnej zobowiązane są do podpisania porozumienia na mocy którego wydawane będą wersje edukacyjne programów Audytor. W tym celu należy się kontaktować z działem marketingu firmy SANKOM - marketing@sankom.pl