Audytor OZC

Programy z serii Audytor OZC w zależności od wersji służą do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną i chłodniczą budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich części. Programy wykonują również analizę wilgotnościową przegród budowlanych. 

Rozporządzenie zmieniające w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej - Dz. U. 28 marca 2023 r. Poz. 697

W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 28 kwietnia 2023 r. (Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2023 poz. 697) udostępniliśmy wszystkim użytkownikom programu Audytor OZC 7.0 Pro bezpłatną aktualizację.

Zmiany obejmują:

 1. nową domyślną wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych wi dla energii elektrycznej (2,50 w miejsce 3,00),
 2. nowe formularze świadectw charakterystyki energetycznej.

Informujemy, że obecnie świadectwa energetyczne generowane są z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. W związku z tym wydruki z programu Audytor OZC pełnią funkcję wydruków kontrolnych i dlatego nie zawierają oświadczenia o ich wygenerowaniu z centralnego rejestru.

Funkcja zapisania świadectwa do pliku xml i wczytania go w rejestrze

Nowa funkcjonalność programu OZC Pro umożliwia zapisanie świadecywa do pliku xml (zgodnego z wymaganiami rejestru) oraz wczytanie go do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. 

Dodatkowo istnieje możliwość dodania szczegółowego opisu konstrukcji przegrody "Opisy przegrody" w Świadectwie i Charakterystyce Energetycznej.

 

Nowe funkcje programu w wersji 7.0

 • Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018
 • System kopii zapasowych plików z danymi

Dowiedz się więcej

Program Audytor OZC 7.0 współpracuje z nową generacją programów SET 7.0/7.1.

Z uwagi na nowy format podkładów graficznych, wyniki obliczeń tego programu nie będą mogły być wczytane w starszych wersjach programów CO i H2O.

 

Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018

Program wyposażono w najnowszy moduł współpracy z plikami DWG i DXF.

Umożliwia on między innymi:

 • Wczytywanie rysunków DXF i DWG w najnowszych wersjach (do 2018).
 • Obsługa tekstu UNICODE zapewniająca poprawne wyświetlanie większości znaków.
 • Eksport rysunków w formatach: DWG 2000, DWG 2004, DWG 2010, DXF 2000, DXF 2004, DXF 2007,PDF, SVG, CGM, HPHL, SWF.
 • Znacznie szybsze wyświetlanie skomplikowanych rysunków dzięki funkcji uproszczonego malowania.
 • Bardziej realistyczny eksport rysunków do plików DXF i DWG.
 • Zapisywanie rysunków rastrowych w plikach DXF i DWG.
 • Wygodniejsze zarządzanie warstwami rysunku

Import modelu budynku z Revit 2020 - 2023

Funkcja pozwala na import modelu budynku z programu Revit 2020 - 2023,. Program Revit posiada możliwość eksportu modelu budynku do formatu gbXML. Aby plik gbXML był odpowiednio przystosowany do Audytora należy skorzystać z Audytora gbXML - wtyczki do Revita. W zależności od ilości wpisanych danych w programie Revit model po przeniesieniu może być niemalże pełen. W Audytorze OZC może pozostać jedynie uzupełnienie danych o funkcjach pomieszczeń oraz pogrupowanie pomieszczeń. Zaimportowany model budynku można zweryfikować korzystając  z trójwymiarowego podglądu.

  7.0 Pro 7.0 Basic 6.9 Pro 6.8 Pro 6.7 Pro 6.7 Basic 6.6 Pro 6.5 Pro 6.1 Pro 6.1 Basic 6.0 3D 5.1 Pro 5.1 3D 5.0 Pro 5.0 Basic 5.0 3D 365 Pro 365 Basic
Funkcja zapisania świadectwa do pliku xml i wczytania go w rejestrze
Import i eksport rysunków w formacie DWG 2018
Import modelu budynku z Revit 2020 - 2023
Wyznaczanie współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku stosowanych przy rozliczaniu podzielników kosztów ciepła
Obliczanie współczynników przenikania ciepła dla stropodachów o odwróconej konstrukcji zgodnie z normą PN-EN ISO 6946
Możliwość dodawania własnych danych klimatycznych
Obliczanie powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)
Obliczanie powierzchni użytkowej usług (PUU)
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 - w zakresie izolacyjności przegród
Graficzne tworzenie modelu budynku
Współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1
Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz.U. 2014 poz. 888. - metoda obliczeniowa
Współczynnik zacienienia Fsh wg normy PN-EN ISO 13790
Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 - w zakresie izolacyjności przegród
Możliwość dodawania do bazy własnych liniowych mostków cieplnych
Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz. U. 18 marca 2015 r. Poz. 376 - metoda zużyciowa
Powierzchniowe mostki cieplne (punktowe i liniowe) w przegrodach wielowarstwowych
Sklejanie i skalowanie rysunków
Podgląd współczynnika wyrównania temperatury materiałów jednorodnych
Wewnętrzna jednostkowa pojemność cieplna budynku obliczana w oparciu o bryłę budynku
Możliwość definiowania które grupy pomieszczeń mają nie być brane pod uwagę przy obliczaniu współczynników do podziału kosztów
Definiowanie wymagań higienicznych dla własnych typów pomieszczeń
Możliwość definiowania sposobu przyjmowania domyślnej wartości LENI dla oświetlenia
Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, występujących w konstrukcji budynku
System kopii zapasowych plików z danymi
Możliwość uwzględnienia sufitu podwieszanego w obliczeniach cieplnych pomieszczeń
Tworzenie zestawienia przegród budowlanych występujących w konstrukcji budynku
Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).
Obciążenie cieplne PN-EN 12831
Współpraca z programami z rodziny CO i SET
Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wg metodyki z 2008 roku
Charakterystyka energetyczna
Zużycie energii - ogrzewanie PN-EN ISO 13790
Zużycie energii - chłodzenie PN-EN ISO 13790
Zużycie energii - ogrzewanie PN-B 02025 (norma nieaktualna)
Zmienne obliczeniowe
Współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946
Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370
Przegrody niejednorodne
System dziedziczenia danych domyślnych
Import modelu budynku z programu Revit Architecture 2011, 2012
Kontrola poprawności wprowadzonych danych
Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu budynku
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - kalkulator rozkładu temperatury
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych kalkulator rozkładu temperatury i ciśnienia pary wodnej
Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - PN-EN ISO 13788
Obciążenie cieplne PN-B-03406 (norma nieaktualna)

Zasadnicze zmiany w wersji 6.9 Pro

NOWOŚĆ!

AUDYTOR OZC 6.9 Pro potrafi teraz wczytywać modele budynku w formacie gbXML z programu Autodesk Revit!

 • możliwość wczytania trójwymiarowego modelu obliczeniowego budynku bezpośrednio z programu Revit 2016 - 2020 za pomoc± bezpłatnej wtyczki Audytor gbXML,
 • mechanizm sprawdzenia poprawności wczytanego modelu budynku oraz uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania obliczeń cieplnych.

Dowiedz się więcej

 

O programie

Podane w aktualnych normach i rozporządzeniach metodyki obliczeń są w wielu przypadkach bardzo skomplikowane, często zawierają masę mało istotnych szczegółów, a dodatkowo roi się w nich od błędów. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy oraz zespołu tworzącego oprogramowanie (trzon firmy tworzą pracownicy i absolwenci Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej) umożliwiło opracowanie programu, który z jednej strony pozwala na wykonywanie obliczeń cieplnych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami, z drugiej uwalnia projektantów od konieczności dogłębnego studiowania często zawiłych i niejasnych przepisów.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wyeliminowanie wielu błędów występujących w przepisach oraz wprowadzenie dodatkowych rozszerzeń metod obliczeniowych zwiększających elastyczność programu.

Zastosowane w programie rozwiązania (system dziedziczenia danych) sprawiają, że mimo skomplikowanych metod obliczeniowych oraz ogromnej ilości informacji niezbędnych do wprowadzenia w celu wykonania obliczeń, czas niezbędny na przygotowanie projektu nie jest zbyt długi.

Nasz program wyposażyliśmy również w rozbudowany system diagnostyki błędów oraz interpretacji otrzymanych wyników. 
Wszystko to w połączeniu z intuicyjnym i przejrzystym procesem wprowadzania danych sprawia, że program jest wstanie poprowadzić projektanta przez zawiły proces obliczeń zafundowany nam przez nowe - delikatnie rzecz ujmując - niezbyt udane, przepisy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i potrzebom rynku, program Audytor OZC jest przez nas stale aktualizowany i dostosowywany do biężących zmian w przepisach.

Graficzne tworzenie modelu budynku

Program wyposażony w tę funkcję pozwala na narysowanie modelu budynku. Następnie przeniesienie go do modelu obliczeniowego.

Model budynku tworzy się dla każdej kondygnacji. W danej chwili użytkownik programu kontroluje tworzony model w trzech równocześnie wyświetlonych oknach:

 • płaskiego rzutu kondygnacji,
 • płaskiego profilu przegrody,
 • trójwymiarowego edytora całej bryły modelu budynku,

 oraz tabeli danych o zaznaczonym elemencie (np. długość, wysokość przegrody).

Okna i tabela są na bieżąco synchronizowane. Oznacza to, że zmiana wprowadzona w jednym z okien lub tabeli jest natychmiast widoczna w pozostałych trzech elementach.

Tworzenie modelu rozpoczyna się od narysowania rzutu kondygnacji. Rzut kondygnacji można tworzyć na podstawie wczytanego pliku np. DWG, czy JPG. Wczytany plik wyświetla się jako podkład w oknie kondygnacji. Do użytkownika pozostaje narysowanie przegród na podkładzie.

Po zakończeniu dodawania przegród należy uruchomić narzędzie odnajdujące pomieszczenia.

Po stworzeniu graficznego modelu program przenosi dane do modelu obliczeniowego. Na tym etapie wykrywane są mostki cieplne. Model obliczeniowy wzbogacony o mostki cieplne wyświetla się w nowym oknie powiązanym z edytowalną tabelą. Istnieje zatem możliwość zweryfikowania stworzonego modelu.

Współczynnik przenikania ciepła U dla okien i drzwi wg normy PN-EN ISO 10077-1

Program wyposażony został w moduł pozwalający na obliczanie współczynnika przenikania ciepła drzwi i okien wg normy PN-EN ISO 10077-1. W obliczeniach mogą być uwzględniane współczynniki przenikania ciepła ramy, przeszklenia, płycin oraz mostków cieplnych na obwodzie przeszklenia i płycin. Całkowity współczynnik przenikania ciepła okna jest często znacznie wyższy niż współczynnik przenikania ciepła samego przeszklenia, ponieważ dużą rolę odgrywają właściwo-ści cieplne ramy oraz geometria okna.

Wyznaczanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wg metodyki z Dz.U. 2014 poz. 888. - metoda obliczeniowa

Od wersji 6.5 Pro programy OZC wyznaczają Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnegolub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej. W programie zaimplementowano "metodę obliczeniową".

Program 6.5 Pro został wyposażony w inteligentny system przełączania między metodyką obliczania ŚChE z 2008 r. a metodyką z 2014 r. W znacznej większości przypadków przełączenie można wykonać jednym kliknięciem. 

Wyznaczone świadectwo można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOC, XLS, BMP, czy pliku PDF zabezpieczonym przed edycją.

Audytor OZC jest jednym z najczęściej wybieranych przez certyfikatorów programów do wyznaczania ŚChE.

Współczynnik zacienienia Fsh wg normy PN-EN ISO 13790

Moduł pozwalający na obliczanie współczynnika zacienienia drzwi i okien wg normy PN-EN ISO 13790.

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13790 uwzględniane może być zacienienie:

 • od sąsiednich budynków,
 • zadaszeń,
 • pilastrów.

Jeśli okno skierowane jest na południe w obliczeniach uwzględnia się pilastry z dwóch stron okna (jeśli występują). Natomiast w przypadku innych orientacji - tylko jeden (ten od strony południowej).

Rola użytkownika sprowadza się do zaznaczenia, które elementy zacieniające występują dla danego okna i wprowadzenia ich wymiarów zgodnie z rysunkami, wyświetlanymi w panelu podpowiedzi.

Warunki techniczne 2014, 2017, 2021 - w zakresie izolacyjności przegród

Wybór Warunków Technicznych

Wraz z 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Program pozwala na sprawdzenie wymagań, które mają obowiązywać od roku 2017 oraz 2021. Dla ułatwienia, poszczególne wersje wymagań zostały oznaczone początkowym rokiem, w którym mają obowiązywać (WT 2014, WT 2017, WT 2021), mimo, że WT 2008 obowiązywały od 1 stycznia 2009 r.

W związku z tym w programach z serii OZC pojawiły się odpowiednie funkcje wspomagające projektowanie. Program OZC w zależności od wersji (basic lub Pro) sprawdza:

 • izolacyjność cieplną budynków Umax (w wersjach basic i Pro),
 • graniczną wartość wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną (w wersji Pro).

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wymagane jest spełnienie obu powyższych warunków (wcześniej wystarczyło spełnić jeden z nich).

Sprawdzenie Warunków Technicznych - izolacyjność cieplna
Sprawdzenie Warunków Technicznych - graniczna wartość wskaźnika EP

Możliwość dodawania do bazy własnych liniowych mostków cieplnych

Program wyposażony jest w katalog mostków cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683. Katalog ten użytkownik może uzupełniać o dodatkowe mostki cieplne.

Powierzchniowe mostki cieplne (punktowe i liniowe) w przegrodach wielowarstwowych

Program umożliwia uwzględnianie w obliczeniach przenikania ciepła - oprócz mostków cieplnych na granicach przegród budowlanych - również mostków występujących na powierzchni przegrody. Mogą to być zarówno mostki punktowe, jak i liniowe.

 

Sklejanie i skalowanie rysunków

Programy OZC (od wersji 6.0) i CO (od 4.0) oraz wszystkie programy SET są wyposażone są w funkcję Graficznego tworzenia modelu budynku. Funkcja ta daje możliwość narysowania modelu budynku. Dla ułatwienia rysowania do programu można wczytać plik z podkładem rysunkowym. Wczytywany plik może pochodzić z zewnętrznego programu do tworzenia rysunków technicznych (np. DWG), lub z zeskanowanego rysunku (np. JPG). Zeskanowany rysunek może być podzielony na kilka plików. Rysunki zeskanowane do kilku plików przeważnie nie trzymają skali wystarczająco precyzyjnie. Mogą być również obrócone względem siebie o niewielką liczbę stopni.

Funkcja sklejania rysunków pozwala na szybkie sklejenie i zeskalowanie wielu zeskanowanych rysunków w różnych rozmiarach i obróconych względem siebie w jeden.

Podgląd współczynnika wyrównania temperatury materiałów jednorodnych

W katalogu jednorodnych materiałów budowlanych wyświetlany jest współczynnik wyrównania temperatury (dyfuzyjność cieplna) materiału. Parametr ten wpływa na dynamikę dachu lub ściany zewnętrznej i ma duże znaczenie przy wyborze materiału na przegrody narażone na duże nasłonecznienie.

Wewnętrzna jednostkowa pojemność cieplna budynku obliczana w oparciu o bryłę budynku

Program wyposażony w tę funkcję daje możliwość? obliczania wewnętrznej jednostkowej pojemności cieplnej Cm w oparciu o bryłę budynku. Program jest na tyle elastyczny, że pozwala również na uproszczone określenie Cm (poprzez określenie typu konstrukcji budynku np. lekka, ciężka), a nawet na wpisanie dowolnej wartości Cm przez użytkownika.

Możliwość definiowania które grupy pomieszczeń mają nie być brane pod uwagę przy obliczaniu współczynników do podziału kosztów

W procedurze obliczeniowej dodana została możliwość pomijania wybranych grup pomieszczeń podczas wyznaczania współczynników do podziału kosztów.

Definiowanie wymagań higienicznych dla własnych typów pomieszczeń

Użytkownik ma możliwość definiowania własnych typów pomieszczeń i określania dla nich projektowych temperatur oraz wymagań, dotyczących wentylacji. Dzięki tej funkcji można znacznie przyspieszyć pracę, ponieważ zdefiniowanie wymagań higienicznych dowolnego pomieszczenia sprowadza się do określenia, czy dane pomieszczenie to np. "kuchnia", "pokój" lub dowolne pomieszczenie jakie zdefiniuje się w liście pomieszczeń.

Możliwość definiowania sposobu przyjmowania domyślnej wartości LENI dla oświetlenia

Program wyposażono w opcję umożliwiającą narzucenie wartości LENI dla oświetlenia jednakowego dla wszystkich pomieszczeń budynku, w przypadku gdy wyliczona ona została przez projektanta oświetlenia.

Tworzenie zestawienia materiałów budowlanych, występujących w konstrukcji budynku

Program został rozbudowany o zestawienie materiałów budowlanych, z których zbudowany jest budynek. W tabeli z zestawieniem można włączać i wyłączać kolumny. Całą tabelę można wyeksportować do pliku, który da się otworzyć w programie Excel.

System kopii zapasowych plików z danymi

Program wyposażono w mechanizm automatycznie tworzący zestaw kopii zapasowych projektu (nawet 8 plików).

Kopie zapasowe plików z danymi tworzone są przy każdym zapisywaniu danych, przy czym nowe pliki nadpisują starsze w ten sposób, by zawsze pozostała przynajmniej jedna kopia pliku z każdego etapu prac nad projektem.

Funkcja ta umożliwi odzyskanie pliku projektu nawet w sytuacji gdy ostatnie jego wersje ulegną nadpisaniu lub uszkodzeniu.

Możliwość uwzględnienia sufitu podwieszanego w obliczeniach cieplnych pomieszczeń

Program umożliwia pominięcie przestrzeni nad sufitem podwieszanym podczas obliczeń cieplnych pomieszczenia. Przestrzeń ta nie będzie wliczana w kubaturę wewnętrzną.

Tworzenie zestawienia przegród budowlanych występujących w konstrukcji budynku

Program tworzy również zestawienie przegród budowlanych, występujących w budynku. W tabeli z zestawieniem można włączać i wyłączać kolumny. Całą tabelę można wyeksportować do pliku, który da się otworzyć w programie Excel.

Tworzenie raportu z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci).

Program tworzy również zbiorczy raport z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci). Raport ten można dostosować do własnych potrzeb, odpowiednio włączając lub wyłączając poszczególne sekcje. Następnie można go wydrukować lub zapisać do plików w różnych formatach (m.in. PDF, BMP, JPEG, Excel, Word, HTML).

Obciążenie cieplne PN-EN 12831

Program tworzy również zbiorczy raport z zestawieniem materiałów (materiały budowlane, przegrody budowlane, stolarka, grzejniki, producenci). Raport ten można dostosować do własnych potrzeb, odpowiednio włączając lub wyłączając poszczególne sekcje. Następnie można go wydrukować lub zapisać do plików w różnych formatach (m.in. PDF, BMP, JPEG, Excel, Word, HTML).

Współpraca z programami z rodziny CO i SET

Po obliczeniu obciążenia cieplnego wyniki można ściągnąć z programów z rodziny CO/SET np. Audytora CO i Audytora SET. Programy CO/SET służą do graficznego wspomagania projektowania instalacji oraz regulacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania i wody lodowej. Na podstawie rysunku rozwinięcia instalacji oraz wybranych przez użytkownika urządzeń program m.in. dobiera grzejniki, średnice przewodów, armaturę i nastawy wstępne zaworów, pompy, podaje całkowite straty ciśnienia w instalacji.

 

Zapoznaj się z programem Audytor CO

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej wg metodyki z 2008 roku

Program wyposażony w ten moduł wspomaga wyznaczanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Istnieje możliwość wykonania świadectw wszystkich wzorów zawartych w rozporządzeniu, w tym również wzoru dla budynków zaopatrzonych w instalacje chłodnicze. Audytor OZC jest jednym z najczęściej wybieranych przez certyfikatorów programów do wyznaczania ŚChE.

Wyznaczone świadectwo można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOC, XLS, BMP, czy pliku PDF zabezpieczonym przed edycją.

Charakterystyka energetyczna

Audytor OZC równolegle do Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wyznacza Charakterystykę Energetyczną. Jest to dokument, w którym zawartych jest wiele danych analizowanego budynku. Między innymi sprawdzenie czy przegrody budowlane spełniają wymagania techniczne, sprawdzenie czy Energia Pierwotna jest mniejsza od wartości referencyjnej oraz cząstkowe wyniki obliczeń. Wyznaczoną Charakterystykę Energetyczną można wydrukować i zapisać w wielu formatach elektronicznych np. DOCXLSBMP, czy pliku PDFzabezpieczonym przed edycją.

Zużycie energii - ogrzewanie PN-EN ISO 13790

Audytor OZC wykonuje obliczenia według aktualnej normy PN-EN ISO 13790:2009 "Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia". Audytor OZC oblicza zużycie energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia (w zależności od wersji programu). W prosty sposób umożliwia przeliczenie projektu ze starej normy PN-B 02025 na nową. Wyniki zebrane są w wygodne do oglądania tabele i wykresy, które dają możliwość dokładnego analizowania wybranych części budynku. Wszystkim osobom, a w szczególności sporządzającym Audyty Energetyczne niezwykle przydatna przy obliczeniach zużycia energii jest funkcja zmiennych.

Zmienne obliczeniowe

Interesująca funkcją programu, która jest niezwykle przydatna przy sporządzaniu Audytów Energetycznych jest możliwość niemal całkowitego sparametryzowania modelu budynku. System zmiennych jest prosty w obsłudze. Mianowicie w tabeli definiuje się symbol zmiennej i przypisaną do niej wartość. Następnie symbol zmiennej może być wprowadzony do każdej kontrolki programu, w której można wprowadzać wartości liczbowe. Przykładem wykorzystania jest zdefiniowanie zmiennej odpowiadającej grubości docieplenia styropianem, a następnie wykorzystanie tej zmiennej w wielu przegrodach. Zmiana wartości zmiennej powoduje natychmiastową podmianę wartości we wszystkich kontrolkach, w których została wykorzystana.

Współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 6946

W programie Audytor OZC można obliczyć współczynnik przenikania ciepła U przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania".

Natomiast współczynnik U przegród mających kontakt z gruntem jest obliczany według specjalnej metody opisanej w normie PN-EN ISO 13370 "Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania".

Katalog materiałów można łatwo przeszukiwać i filtrować według rodzaju materiału, np. materiały izolacyjne, pokrycia dachowe oraz rozszerzać o nowe elementy. Każda wprowadzona zmiana w przegrodzie powoduje natychmiastowe obliczenie współczynnika U dla nowych warunków, co pozwala na szybkie uzyskanie wyników.

Od wersji 5.0 Audytor OZC pozwala na obliczanie przegród niejednorodnych z nieograniczoną liczbą przekrojów.

Wymiana ciepła przez grunt PN-EN ISO 13370

Wymiana ciepła przez podłogę na gruncie, ścianę zewnętrzną do gruntu czy podłogę w piwnicy w programach z serii Audytor OZC jest liczona według specjalnej metody zawartej w normie PN-EN ISO 13370. Metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła dla np. podłogi na gruncie jest stosunkowo skomplikowana. Natomiast w Audytorze OZC wprowadzanie danych opisujących taką podłogę nie różni się znacznie od wprowadzania prostej przegrody np. ściany.

Przegrody niejednorodne

Audytor OZC pozwala na obliczanie współczynnika przenikania ciepła przegród niejednorodnych. Podczas tworzenia przegrody automatycznie tworzy się rysunek przekroju przegrody, co pozwala na błyskawiczną ocenę wprowadzanych danych.

System dziedziczenia danych domyślnych

Znaczną część danych wprowadzanych na początku wprowadzania budynku, czyli w danych ogólnych stanowią domyślne typowe dane dla całego budynku wykorzystywane w systemie dziedziczenia danych. 
Zastosowany w programie unikalny System dziedziczenia danych sprawia, że program w wielu wypadkach umożliwia automatyczne generowanie szczegółowych danych przy wprowadzaniu bryły budynku. 
Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu.

Import modelu budynku z programu Revit Architecture 2011, 2012

Funkcja ta pozwala na przeniesienie modelu obliczeniowego z programu Revit Architecture 2011, 2012 do Audytora OZC. W zależności od ilości wpisanych danych w programie Revit model po przeniesieniu może być niemalże pełen. W Audytorze może pozostać jedynie uzupełnienie danych o funkcjach pomieszczeń oraz pogrupowanie pomieszczeń. Zaimportowany model budynku można zweryfikować korzystając z trójwymiarowego podglądu.

Kontrola poprawności wprowadzonych danych

Dane dotyczące projektu wprowadzane są w tabelach. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności, jak również system pomocy, pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych. Program sporządza listę błędów. Każdy z błędów ma kategorię. Te najważniejsze oznaczone są kolorem czerwonym. Z listy błędów można bezpośrednio trafić do kontrolki, której błąd dotyczy.

Trójwymiarowy podgląd zaimportowanego modelu budynku

Funkcja pozwalająca niemalże namacalnie zweryfikować model budynku przeniesiony do Audytora OZC z programu Revit Architecture 2011, 2012 lub Revit 2016 - 2020. Model budynku w podglądzie trójwymiarowym jest powiązany z tabelami edycyjnymi przegród i mostków. Kliknięcie na np. przegrodę powoduje zaznaczenie jej w tabeli i daje możliwość natychmiastowej korekty każdego elementu na rysunku.

Analiza wilgotnościowa przegród budowlanych - kalkulator rozkładu temperatury

Program Audytor OZC jest wyposażony w moduł pozwalający analizować zachowanie się wilgoci w przegrodach budowlanych. Na przestrzeni kilkunastu lat moduł ten przyjmował różne kształty. Od wykresu przedstawiającego rozkład temperatury wewnątrz przegrody, przez wykres temperatury i ciśnienia cząstkowego oraz nasycenia pary wodnej, po szeroką analizę przegród według normy PN-EN ISO 13788. Ta ostatnia została wprowadzona w programach od w wersji 5.0. Pozwala na wykrycie niebezpieczeństwa wykraplania się pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej oraz na jej wewnętrznej powierzchni.

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku MS Windows (10 i 11) 32bit i 64 bit.

Minimalne wymagana sprzętowe to: 

 • procesor 1200 MHz, 
 • 4 GB RAM, 
 • kolorowy monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, 
 • 2 GB wolnej pamięci na twardym dysku, 
 • karta graficzna zgodna z OpenGL 2.0 i wyższymi czyli: 
        wszystkie nowe karty graficzne na rynku powinny spełniać minimalne wymagania sprzętowe.

Wymagania sprzętowe dla edytora 3D

Wymagania dotyczące rozdzielczości ekranu w pionie: 
- minimalna - 768 punktów, 
- wystarczająca do wygodnej pracy - 900 punktów, 
- najwygodniejsza - 1080 punktów. 

Wymagania dotyczące ustawień czcionek systemowych: 
- Windows Vista, 7, 8 - czcionki "mniejsze 100%", 
- Windows XP - czcionki "normalne". 

Komputer powinien posiadać kartę graficzną, która wspiera technologię OpenGL w wersji: 
- minimalnej 2.0, 
- wystarczającej do wygodnej pracy: 3.3 i wyższej.