Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Programy

Program łączący w jednym projekcie obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

Więcej

Program przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego, a także regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Program umożliwia także projektowanie sieci przewodów w instalacjach wody lodowej.

Więcej

Program służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia on także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Więcej

Program do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Więcej

Moduł szybkich obliczeń, który umożliwia szacunkowe wykonanie obliczeń bez konieczności rozrysowywania wszystkich elementów instalacji.

Moduł FC jest rozszerzeniem funkcjonalności pozostałych modułów. Nie funkcjonuje samodzielnie.

Więcej

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.


Więcej

Audytor BIM Tools jest wtyczką do programu Autodesk® Revit®. Pozwala ona wyeksportować z programu Autodesk® Revit® model budynku do programu Audytor OZC Pro w formacie gbXML oraz zaimportować projekt instalacji z programu Audytor SET Pro do programu Autodesk Revit.

Więcej

Audytor EKO

Program przeznaczony jest do wykonania analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. wymóg przygotowania analizy dotyczącej zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dotyczy obecnie wszystkich budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano po wejściu w życie rozporządzenia. Wcześniej wymóg ten dotyczył obiektów o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m².


Więcej

Oprogramowanie przeznaczone do szybkiego doboru grzejników i ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, dające możliwość przeglądania danych technicznych urządzeń oraz danych katalogowych produktów z zakresu centralnego ogrzewania. Program szczególnie polecany do wykonywania szybkiego doboru urządzeń na potrzeby ich wyceny.

Więcej

Program przeznaczony do skutecznego wspomagania organizacji i działania firmy. Wyposażony jest w funkcje obsługi sprzedaży oraz rozbudowany system CRM umożliwiający miedzy innymi zarządzanie kontrahentami, pracownikami, czasem oraz archiwizację dokumentów.

 

Więcej

Wykres i-x Molliera

Program służący do graficznego projektowania procesów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na wykresie Molliera dla wilgotnego powietrza. Aplikacja przedstawia wykres w zakresie ciśnienia barometrycznego od 200 hPa do 2000 hPa, temperatury termometru suchego od -50 st. C do +700 st. C, oraz zawartości wilgoci od 0 kg/kg (0 g/kg) do 0.2 kg/kg (200 g/kg).

Więcej

Kalkulator Audytora

Uniwersalne narzędzie wspomagające proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje przepływ wody, pary wodnej lub wilgotnego powietrza. Funkcjonalnie jest on połączeniem wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z programem konwersji jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy mocy cieplnej.

Więcej

Audytor SCW

Oprogramowanie przeznaczone dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych. Pozwala ono utworzyć kompleksową bazę danych systemu ciepłowniczego począwszy od węzłów cieplnych a kończąc na źródłach ciepła. Wykorzystując zgromadzone dane, umożliwia wykonanie obliczenia przepływu wody oraz strat ciśnienia w sieciach ciepłowniczych z uwzględnieniem zjawiska strat ciepła rurociągów. Jest on niezbędnym narzędziem przy wykonywaniu projektów regulacji hydraulicznej sieci ciepłowniczych.

Więcej