Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Pomoc - FAQ

Jak wprowadzić przegrodę niejednorodną?

W celu wprowadzenia przegrody niejednorodnej należy przejść do przegród wielowarstwowych i wybrać rodzaj przegrody – przegroda niejednorodna

 

Więcej

Przy próbie wykonania obliczeń (lub imporcie modelu 3D) program „zawiesza się”. Co może być powodem?

Przy próbie wykonania obliczeń (lub imporcie modelu 3D) program „zawiesza się” – nie wyświetla się żadne okno. Co może być powodem problemu? W jaki sposób go rozwiązać?

Więcej

Czy w programie OZC można zamodelować budynki o niestandardowych kształtach?

 Przegrody takie jak ściany, okna (z niezdefiniowanymi wymiarami) czy dach można zamodelować uwzględniając ich niestandardowy kształt przez dodanie nowych wierzchołków  i nadanie im kształtu.

 

Należy pamiętać, że program importując model 3D uwzględnia przegrody objęte strefami pomieszczeń. 

 

Poniżej przykład 

 


W oknie diagnostyki pojawia się błąd dotyczący deficytu mocy. W jaki sposób go wyeliminować?

Po wykonaniu obliczeń w programie C.O w oknie diagnostyki pojawia się następujący błąd - 

" Grzejniki w pomieszczeniu 0/2.2 nie dostarczą wymaganej mocy. Deficyt mocy wyniesie 376 W, co stanowi 40% obciążenia cieplnego pomieszczenia.

 

 

Więcej

Korzystając z rolki myszy nie można zbliżyć / oddalić widoku na rzucie (OZC)

Prawdopodobnie we właściwościach rysowania została oznaczona opcja „przewijanie rysunku rolką myszy”


Czy w programie C.O można narzucić położenie rysowania przewodu zasilającego w rurach podwójnych?

Tak, istnieje taka możliwość. W tym celu należy skorzystać z właściwości rysowania – poniżej została oznaczona lista wyboru 


Czy bezpośrednio w programie można stworzyć ramkę otaczającą rysunek?

Aby stworzyć ramkę w programie Audytor proponuję skorzystać z zakładki konstrukcja (1),która umożliwi wykonanie wymiarowania (pionowego/ poziomego).

Następnie proszę skorzystać z zakładki grafika (2) i za pomocą pojedynczych linii lub prostokąta stworzyć ramkę.

Po stworzeniu prawidłowego formatu ramki proponuję przejść do opcji grupowania elementów – należy zaznaczyć pojedyncze linie tworzące ramkę i wybrać grupowanie (3).

W ten sposób ramka będzie przez program traktowana jako jeden element.


Czy istnieje możliwość edytowania warstw poszczególnych etykiet?

Tak, w tym celu należy skorzystać z zakładki wyniki – format warstw rysunku

W oknie można zadeklarować takie parametry jak rozmiar, kolor czy styl czcionki


Jak stworzyć grzejnik podłogowy bez izolacji?

Czy istnieje możliwość stworzenia w programie C.O grzejnika podłogowego bez izolacji?

Więcej

Zerowe zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu oświetlenia?

Po wykonaniu obliczeń w programie OZC pojawia się zerowe zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu oświetlenia.

Jak interpretować wynik?

Więcej

W oknie diagnostyki pojawia się informacja o zbyt małym oporze cieplnym warstwy. Jak usunąć błąd?

Aby uniknąć błędu należy zastosować więcej izolacji pod grzejnikiem lub zmienić konstrukcję grzejnika.


Jak wprowadzić prawidłowo zwymiarowane okna dachowe (świetliki)?

Istnieje kilka sposobów wprowadzenia takiej przegrody

  1. Jeśli przegroda ta jest zwymiarowana na podkładzie budowlanym – można wprowadzić wymiar zgodny z podkładem.W przypadku wprowadzenia kąta nachylenia dachu wymiar ten zostanie dostosowany do danego nachylenia.
  2. Można wprowadzić okno metodą tabelaryczną.Należy pamiętać, że wszelkie zmiany w tabeli najlepiej jest wprowadzać po wykonaniu ostatniego importu modelu 3d, ponieważ program podczas importu usuwa wszelkie nadpisane wartości w tabeli.
  3. Innym rozwiązaniem jest wprowadzenie okna dachowego, zaimportowanie modelu 3D i wprowadzenie prawidłowej powierzchni okna/ dachu w tabeli.

Czy istnieje możliwość kopiowania własnych formatów wydruku?

Czy istnieje możliwość kopiowania własnych formatów wydruku (np. po wykupieniu wyższej wersji programu) ?

Więcej

Jak zachować samodzielnie zdefiniowane materiały np. przed wykonaniem aktualizacji czy rozszerzenia?

W jaki sposób można zachować samodzielnie zdefiniowane materiały np. przed wykonaniem aktualizacji czy rozszerzenia programu do wyższej wersji?

Więcej

Program OZC podczas importu modelu 3D pomija dach. Co jest przyczyną błędu?

W programie OZC został opracowany model trójwymiarowy budynku.Po wykonaniu importu program nie uwzględnia dachu. Co może być przyczyną błędu?

Więcej

Jak w H2O wyświetlić wyniki cwu i cyrkulacji?

Po wykonaniu obliczeń w programie Audytor H2O 1.5 nie jestem w stanie ustalić powodu braku wyników obliczeń cwu oraz cyrkulacji. Program podaje tylko wynik zimnej wody. 

Więcej

Jak wyświetlić na rysunku rzeczywisty wymiar grzejników?

W tym celu należy przejść do rysunku wynikowego i wybrać ikonę 


Jak wyświetlić na rysunku obieg krytyczny?

W tym celu należy przejść do rysunku wynikowego i wybrać ikonę

 


Co zrobić, aby program wyświetlił niezbędne informację na etykiecie (np. przewodu)?

Na etykiecie  rysunku wynikowego widzę tylko długość działki, a wszystkie dodatkowe informacje są puste, mimo że w tabelach normalnie można znaleźć informacje o dobranej średnicy, grubości izolacji – co zrobić aby program prawidłowo wyświetlił wszystkie niezbędne informacje na etykietach przewodów? 

Więcej

Na najniższej kondygnacji wprowadzono ogrzewanie podłogowe - program nie wykonuje obliczeń

W programie C.O przy próbie wykonania obliczeń w oknie diagnostyki pojawia się informacja o tym, że pod grzejnikiem podłogowym na najniższej kondygnacji nie ma strefy pomieszczenia.

Co zrobić, aby program prawidłowo wykonał obliczenia?

 

Więcej

W której z zakładek sprawdzać informacje dotyczące orientacyjnego doboru grzejników?

Korzystając z opcji umożliwiającej wykonanie orientacyjnego doboru grzejników w niektórych pomieszczeniach (zakładka z danymi) pojawiają się inne dane dot. dobranych grzejników niż w wynikowym zestawieniu pomieszczeń.

Skąd ta rozbieżność?

Więcej

Czy program nie uwzględnia narzuconej powierzchni grzejnika podłogowego?

Po ostatniej aktualizacji nie można zmienić powierzchni grzejnika podłogowego. Przy próbie narzucenia powierzchni w sposób ręczny po wykonaniu obliczeń program w dalszym ciągu wyświetla długość obiegu jak na rysunku.

Czy gdzieś został popłniony błąd?

 

Więcej

Skąd wynikają rozbieżności między mocami grzejników?

Proszę o pomoc w obliczaniu wielkości grzejników łazienkowych w  programie Audytor CO.

Wg załączonych kart katalogowych grzejników XXX w oparciu o które pracujemy, wychodzą nam inne moce grzewcze grzejników łazienkowych w porównaniu z otrzymanymi wynikami w programie. Skąd wynikają rozbieżności?

Więcej

Dlaczego dla WT 2008 nie można sporządzić charakterystyki wg metodologii 2015?

Przy wyborze WT2008 pokazuje się komunikat, że dla WT2008 brak możliwości sporządzenia charakterystyki wg metodologii 2015 - skąd to ograniczenie?

Więcej

Program wykonując obliczenia uwzględnia WT z 2014r, czy można to zmienić?

Oczywiście istnieje taka możliwość, w tym celu należy skorzystać z zakładki ogólne – podstawowe dane  


Ujemne obciążenie cieplne pomieszczeń – jak interpretować wynik?

Po wykonaniu obliczeń w wynikach pojawia się ujemne obciążenie cieplne pomieszczeń. Czy został popełniony jakiś błąd?

Jak interpretować taki wynik?

Więcej

Czy program oblicza przegrodę w postaci posadzki na gruncie wg normy PN-EN 13370?

Czy program oblicza przegrodę w postaci posadzki na gruncie wg normy PN-EN 13370  z uwzględnieniem wymiaru charakterystycznego podłogi?

Podanie wielkości przegrody nie wpływa w żaden sposób na wyliczony współczynnik Uo?

Więcej

Czy suma obciążeń cieplnych poszczególnych pomieszczeń nie jest obciążeniem cieplnym całego budynku?

Po zsumowaniu obciążeń cieplnych wszystkich pomieszczeń w zakładce "zestawienie pomieszczeń" otrzymuje inną wartość niż obciążenie cieplne. Czym to może być spowodowane?

Więcej

Co oznacza symbol # w zakładce z przegrodami?

Symbole # informują o mostku dla ścian zewnętrznych (pojawiają się przy korzystaniu z metody uproszczonej).

Po znaku # podana jest przyjęta przez program Liczba stropów wewnętrznych przyległych do przegrody zewnętrznej przecinających izolację oraz liczba ścian wewnętrznych przyległych do przegrody zewnętrznej przecinających izolację.

W oparciu o te dwie liczby program zgodnie z tabelą z normy przyjmuje dodatek na współczynnik U.


Przy wprowadzeniu w świadectwie energetycznym systemu chłodzenia wychodzi niezerowy udział OZE?

Zgodnie z metodyką sporządzania świadectw energetycznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015, poz. 376)  w przypadku wprowadzenia systemu chłodzenia współczynnik SEER jest najczęściej większy od 1.

Jest to związane z tym, że ilość wytwarzanego chłodu jest większa od zużycia energii elektrycznej.

Metodyka traktuje tę różnicę jako energię odnawialną.


Jak w programie OZC definiować pomieszczenia na kondygnacjach?

Wprowadzając dane do programu uzupełniałam numery kolejnych pomieszczeń (od 001 do 606), odpowiednio do wysokości kondygnacji. Program traktuje te pomieszczenia tak jakby były na jednym poziomie a nie jak kondygnacje.

Więcej

Jaką wpisać ścianę przy podłodze?

W przypadku edycji przegrody „Podłoga w piwnicy” lub „Podłoga na gruncie” program wymaga by podać ścianę przy podłodze (ścianę przyległą do gruntu lub ścianę zewnętrzną).
A co jeśli dana podłoga nie będzie miała żadnych ścian, bo jest „w głębi budynku”?

Więcej

Jak wprowadzać ściany w pomieszczeniach?

W programie jest wymóg wprowadzania przegród w pomieszczeniach w kolejności od lewej.
Wprowadzam dane o przegrodach stosując się do tej zasady. Niestety wypełniając tabelkę jestem zmuszony do zmiany położenia w tabelce niektórych przegród, które były wprowadzone we wcześniej wypełnianych pomieszczeniach. Po prostu wycinam z tabelki cały wiersz i wklejam go kilka wierszy wyżej. Powoduje to jednak przesunięcia położenia przegród w poprzednich pomieszczeniach a więc brak możliwości dotrzymania tego obowiązku. Bez zmian pozostają tylko ściany zewnętrzne.

Więcej

Jak przekopiować formaty wydruków?

Czy istnieje możliwość przekopiowania ustalonych przed aktualizacją formatów wydruków?
Niestety teraz po każdej aktualizacji kasują się formaty wydruku zdefiniowane przez użytkownika i trzeba mozolnie ustawiać je od początku.

Więcej

Jak przenieść formaty tabel z programu >= OZC 4.0 do nowszego?

  

Więcej

Dlaczego pliki ozd otwierają mi się w niewłaściwej wersji programu?

W komputerze mam wgrany Audytor OZC 3.0 a obecnie wgrałem OZC 4.5. Stare obliczenia zrobione w OZC 3.0 otwierają się automatycznie w 4.5. Jak można je otworzyć w OZC 3.0?

Więcej

Dlaczego w zestawieniu przegród nie ma informacji o mostkach?

Pracując z Audytorem OZC wybrałem opcję: uwzględniaj mostki automatycznie. Po wykonaniu obliczeń, w zestawieniu przegród ani śladu mostków. U wyliczone jako odwrotność sumy oporów R i to wszystko. Czy popełniłem jakiś błąd? Jaki?

Więcej

Dlaczego wyliczona moc grzewcza jest większa od rzeczywistej?

Czy jest możliwość wprowadzenia korekty, tak aby wyliczana moc grzewcza odpowiadała rzeczywistości (jest zawyżana o ok. 25%) i była zbliżona do zapotrzebowanej?

Więcej

Jak otwierać program z ostatnio edytowanym projektem?

W jaki sposób spowodować, aby za każdym otwarciem program otwierał plik, z którego ostatnio korzystaliśmy, a nie na siłę kazał nam wprowadzać nowe dane?

Więcej

Jak uwzględniana jest opcja "budynek przebudowywany"?

Dla budynku przebudowywanego na świadectwie program nie zmienia wartości w tabelce stwierdzającej dotrzymania wymagań WT 2008 oraz koloru czcionki i strzałki w informacji pod wykresem paskowym "wg wymagań WT 2008 dla bud. przebudowanego / nowego"

Więcej

Z czego wynikają różnice w danych meteorologicznych w programie a tymi ze strony MI?

Z czego wynikają różnice w danych ze stacji meteo w Państwa programie a danymi dostępnymi na str. ministerstwa infrastruktury?

Różnice te pojawiły się podczas liczenia stopniodni.

Więcej

Powierzchnia Ag podłogi budynku, liczona jest po wymiarach zewnętrznych czy wewnętrznych?

Jest napisane wymiar podłogi - jak należy to rozumieć?
 

Więcej

Czy jest możliwość wyliczenia U dachu, który ma izolację między krokwiami?

W jaki sposób uwzględnia się krokwie w konstrukcji dachu?

Więcej

Mam ściankę z luksferów - czy potraktować ją jak okno?

Jaki przyjąć stopień przeszklenia i współczynnik przepuszczalności promieniowania?

Więcej

Jak wprowadzić oświetlenie, żeby program uwzględniał je w charakterystyce?

Jeżeli liczę „na piechotę”:
EPL = 2,7•32•5000/1000 = 432 kWh/m2•rok (32W/m2 z projektu elektrycznego jako moc referencyjna (nie wiem czy tak mogę dać)?
EPL = 2,7 • PN • t0/1000 [kWh/m2•rok]

Czy do obliczeń oświetlenia w WT2008 są brane dane wpisane przez użytkownika (PN i t0=tD+tN) zamiast wartości referencyjnych z tabeli w WT2008? Nad tabelą w WT2008
jest wyraźnie napisane: "w przypadku braku wartości w założeniach  projektowych, należy je [te wartości] przyjmować wg poniższej tabeli".

Więcej

Czy trzeba wprowadzać wszystkie pomieszczenia osobno?

W przykładach do Audytora OZC podawane są przykłady liczenia świadectwa energetycznego które liczone były dla każdego pomieszczenia. Ja chciałbym policzyć świadectwo dla całego lokalu bez konieczności wpisywania pomieszczeń. Czy to nie będzie błędem?

Więcej

Jak uwzględnić mostek w konkretnym pomieszczeniu w którym występuje płyta balkonowa?

Mostek typu płyta balkonowa należy dodać ręcznie do listy mostków cieplnych wygenerowanych przez program.


Jak uwzględnić kominek mieszczący się w jednym pomieszczeniu bo nie mogę się takiej opcji doszukać?

Kominek można uwzględnić tylko dla grup pomieszczeń lub lokali. Nie ma możliwości określania systemu ogrzewania dla pojedynczych pomieszczeń. Można natomiast stworzyć grupę pomieszczeń w której będzie się znajdować tylko jedno pomieszczenie i w tej grupie wpisać kominek.


Jaką powierzchnię przyjąć dla wewnętrznej klatki schodowej w budynku jednorodzinnym?

Jaką powierzchnię przyjąć dla wewnętrznej klatki schodowej w budynku np. jednorodzinnym - dla automatycznego zliczenia kubatury przez program podaję powierzchnię rzutu kondygnacji ale ona nie pokrywa się z powierzchnią użytkową choć kubatura dla celów wentylacji wychodzi poprawnie?

Więcej

Czy można umieścić kondygnację w grupie pomieszczeń?

Czy można stworzyć strukturę pomieszczeń typu:
Najpierw mieszkanie - a do niego przypisane kolejno: parter z pomieszczeniami, piętro z pomieszczeniami.
Czyli nie typu kondygnacja a w niej mieszkania, lecz mieszkanie, a w niej kondygnacje.

Więcej

W jakim celu stosuje się strefy, grupy?

Grupa to lokal w którym definiowane są pomieszczenia. Jeśli liczymy świadectwio lub energię w sezonie to każde pomieszczenie ogrzewane musi znaleźć się w jakieś grupie pomieszczeń.
Strefa to pewna część budynku która może zawierać grupy po to by albo policzyć dla tej części jedno świadectwo (np. świadectwo dla strefy mieszkalnej w budynku handlowo-mieszkalnym) lub by zdefiniować dla niej jakieś wspólne parametry np. strefa w której jest zainstalowana instalacja wentylacji mechanicznej o określonych parametrach. Definiowanie stref nie jest obowiązkowe. Z resztą definiowanie kondygnacji również.


Jak określać parametry Ag i Pg dla pomieszczenia?

W programie OZC, w zakładce Pomieszczenia, mam do wstawienia kilka pomieszczeń z podłogą na gruncie, ale nieposiadających ścian zewnętrznych. Zakładka przyjmuje wartość Ag lecz nie ma możliwości wprowadzenia zerowej wartości Pg , którą należałoby wstawiać dla tego typu pomieszczeń.

Więcej

Dlaczego program nie przelicza wymiarów w osiach na wymiary zewnętrzne w przypadku stropów?

Wymiana ciepła pomiedzy pomieszczeniami oddzielonymi stropem zachodzi głownie przez powierzchnię w świetle tych pomieszczeń. Ta reszta powierzchni stopu między powierzchnia w świetle a powierzchnia w osiach tez w pewnym stopniu bierze udział w przenikaniu ciepła ale reszta - do wymiarów zewnetrznych już wg nas nie. Stąd pozostawiamy wymiar w osiach a nie przeliczamy go na wymiar zewnętrzny.
Inaczej sytuacja wygląda w dachach (tak przeliczmy powierzchnię na wymiar zewnętrzny) i w podłodze na gruncie lub w piwnicy - tam przeliczamy na wymiar w świetle.


Jak wprowadzić poddasze pod dachem ukośnym do Audytora OZC?

Poddasze może być wprowadzone do Audytora OZC na dwa sposoby.

Więcej

Jak w programie jest liczone Rg?

...i dlaczego jak zmieni się poziom zwierciadła wody na małą wartość to wtedy R podłogi po dodaniu do Rg nie jest równe wartości w okienku „suma oporów”.
Problem dotyczy obliczeń dla samej przegrody, a nie w odniesieniu do pomieszczenia.

Więcej

Podczas instalacji programów pojawia się błąd „Cannot open file..” i program instalacyjny się wiesza

Podczas instalacji programów pojawia się błąd
„Cannot open file: C:DOCUM~1AdminUstawi~1Tempis-0253V.tempFirmLogo.bmp” (lub podobny)
i program instalacyjny się wiesza.

Więcej

Czy pliki utworzone w programie demo, można edytować w programie z licencją czasową?

Zgodnie z zasadami dotyczącymi wersji demo nie jest możliwe otworzenie plików zapisanych w wersji demo w programach pełnych i otworzenie plików zapisanych w wersji pełnej - w wersji demo. To samo tyczy się wersji czasowych. Wersja czasowa niczym sie nie różni od wersji bezterminowej poza okresem w którym można program uruchomić.


Jak w C.O. wstawić na przewodzie armaturę o znanym oporze, niezawartą w katalogu armatury?

Należy wstawić element o znanym współczynniku Kv z zakładki armatura