Oprogramowanie HFC FLAMCO COMAP

Zapraszamy projektantów współpracujących z firmą HFC FLAMCO COMAP do skorzystania z oprogramowania sponsorowanego przez tą firmę.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania programu bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku chęci uzyskania HFC FLAMCO COMAP prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod przyciskiem Wnioskuj o licencję.

 

HFC FLAMCO COMAP CC 365 Basic POL

Moduł programu HFC FLAMCO COMAP SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

HFC FLAMCO COMAP CC 365 Pro POL

Moduł programu HFC FLAMCO COMAP SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

HFC FLAMCO COMAP CO 365 Basic POL

HFC FLAMCO COMAP CO 365 Pro POL

Moduł programu HFC FLAMCO COMAP SET przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

HFC FLAMCO COMAP H2O 365 Basic POL

Moduł programu HFC FLAMCO COMAP SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

HFC FLAMCO COMAP H2O 365 Pro POL

Moduł programu HFC FLAMCO COMAP SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

HFC FLAMCO COMAP OZC 365 Basic POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

HFC FLAMCO COMAP OZC 365 Pro POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Program z wbudowanym mechanizmem importu modelu budynku z programu Autodesk® Revit®.