Oprogramowanie Ahfc: Flamco/Comap PL

Zapraszamy projektantów współpracujących z firmą Ahfc: Flamco/Comap PL do skorzystania z oprogramowania sponsorowanego przez tą firmę.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania programu bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku chęci uzyskania Ahfc: Flamco/Comap PL prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod przyciskiem Wnioskuj o licencję.

 

Ahfc: Flamco/Comap CC 365 Basic POL

Moduł programu Ahfc: Flamco/Comap PL SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Ahfc: Flamco/Comap CC 365 Pro POL

Moduł programu Ahfc: Flamco/Comap PL SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

Ahfc: Flamco/Comap CO 365 Basic POL

Ahfc: Flamco/Comap CO 365 Pro POL

Moduł programu Ahfc: Flamco/Comap PL SET przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

Ahfc: Flamco/Comap H2O 365 Basic POL

Moduł programu Ahfc: Flamco/Comap PL SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Ahfc: Flamco/Comap H2O 365 Pro POL

Moduł programu Ahfc: Flamco/Comap PL SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

Ahfc: Flamco/Comap OZC 365 Basic POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Ahfc: Flamco/Comap OZC 365 Pro POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Program z wbudowanym mechanizmem importu modelu budynku z programu Autodesk® Revit®.