Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

SAN Organizer

San Organizer

 

Program San Organizer to aplikacja przeznaczona do skutecznego wspomagania organizacji i działania firmy. Program ten wyposażony jest w funkcje obsługi sprzedaży oraz rozbudowany system CRM umożliwiający miedzy innymi zarządzanie kontrahentami, pracownikami, czasem oraz archiwizację dokumentów. Elastyczność konstrukcji, dostępnych kartotek i narzędzi pozwala na wykorzystanie go zarówno do profesjonalnego zarządzania firmą , jak i zastosowań domowych związanych z planowaniem wydatków, budżetu, archiwizacją dokumentów czy planowaniem czasu. 

 

 


Sprzedaż:

 • wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży (faktury VAT, WDT, eksportowe, paragony, korekty) w języku polskim i rosyjskim,
 • tworzenie zestawień sprzedaży obejmujących dowolne przedziały czasowe w podziale na produkty i klientów,
 • zarządzanie produktami i cennikami,
 • rozliczenia dokumentów sprzedaży (analiza wierzytelności),
 • prowadzenie kasy i wystawianie dokumentów oraz raportów kasowych.

 

Organizacja firmy i zarządzanie bazami danych 

 • zarządzanie bazą kontrahentów i klientów w podziale na kategorie z możliwością rejestracji zdarzeń związanych z kontrahentami,
 • generowanie dla pracowników zadań związanych z kontrahentami,
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
 • filtrowanie kontrahentów i tworzenie list mailingowych,
 • wykonywanie akcji mailingowych,
 • organizacja pracy i zarządzanie pracownikami poprzez przypisywanie zadań prostych i złożonych z poszczególnych operacji, 
 • system przypomnień o terminie realizacji zadań i mailowych powiadomień o przydzieleniu i zakończeniu zadania,
 • archiwizacja dokumentów związanych z zadaniem,
 • wizualizacja postępu prac, obciążenia czasowego i zadaniowego pracowników poprzez możliwość graficznego odzwierciedlenia zadania w zdefiniowanych kalendarzach,
 • zarządzanie projektami poprzez zadania złożone z operacji równoległych i szeregowych z automatycznym określaniem czasu trwania projektu na podstawie bilansu czasu trwania poszczególnych operacji z graficznym odzwierciedleniem w kalendarzu,
 • zarządzanie dokumentami firmowymi poprzez wykorzystanie zadań jako kartotek dokumentów,
 • rejestracja i monitorowanie poprzez zadania różnych procesów w firmie dzięki możliwości przypisywania do zadań konkretnej wartości ( np. rejestracja wydatków,
 • rejestracja potencjału wartościowego i monitorowanie stanu zaawansowania złożonych ofert, prognozowanie wpływów z różnych źródeł, rejestracja urlopów i ich wykorzystania)
 • zarządzanie czasem i spotkaniami poprzez kartotekę definiowanych kalendarzy z systemem powiadamiania uczestników o spotkaniu,
 • import i eksport danych poprzez format xml (kartoteki kontrahenci, zadania i kalendarze),
 • funkcja bezpośredniego przenoszenia danych pomiędzy programem i arkuszami kalkulacyjnymi za pomocą schowka Windows (kartoteki kontrahenci, kalendarze),
 • eksport danych do plików tekstowych i PDF (wszystkie kartoteki),
 • eksport wydruków do formatów JPG, BMP, PDF.

Cechy charakterystyczne

 • nowoczesna i intuicyjna obsługa,
 • łatwe i szybkie wystawienie dokumentów,
 • definiowane maski i sposoby numeracji dokumentów,
 • logo firmy na dokumentach, obsługa dowolnych walut,
 • automatyczne pobieranie kursów walut z NBP poprzez Internet,
 • nieograniczona liczba pozycji na fakturze,
 • personalizacja widoków każdej kartoteki dokumentów, 
 • wygodna lista dokumentów z możliwością sortowania, filtrowania i wyszukiwania wystawionych dokumentów,
 • kontrola dostępu do danych za pomocą rozbudowanego systemu definiowania i nadawania uprawnień dla użytkowników,
 • nowoczesna, stabilna baza danych odporna na zewnętrzne zakłócenia pracy systemu,
 • obsługa Unicode.