Oprogramowanie Uponor

Zapraszamy projektantów współpracujących z firmą Uponor do skorzystania z oprogramowania sponsorowanego przez tą firmę.

Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania programu bezpłatnie po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. W przypadku chęci uzyskania Uponor prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod przyciskiem Wnioskuj o licencję.

 

Uponor OZC 7.0 Basic POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Uponor OZC 7.0 Pro POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Program z wbudowanym mechanizmem importu modelu budynku z programu Autodesk® Revit®.

Uponor CC 7.2 Basic POL

Moduł programu Uponor SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Uponor CC 7.2 Pro POL

Moduł programu Uponor SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

Uponor CO 7.2 Basic POL

Moduł programu Uponor SET przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Uponor CO 7.2 Pro POL

Moduł programu Uponor SET przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji c.o., regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) oraz do projektowania sieci przewodów w instalacjach wody lodowej. Istotną cechą programu jest możliwość umieszczania wielu źródeł czynnika grzewczego (chłodniczego) w jednym projekcie, co znajduje zastosowanie przy projektowaniu m.in. instalacji czterorurowych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.

Uponor H2O 7.2 Basic POL

Moduł programu Uponor SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Uponor H2O 7.2 Pro POL

Moduł programu Uponor SET służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Program z wbudowanym mechanizmem importu podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® i eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit®.