Moduł szybkich obliczeń, który umożliwia szacunkowe wykonanie obliczeń bez konieczności rozrysowywania wszystkich elementów instalacji.

Moduł FC jest rozszerzeniem funkcjonalności pozostałych modułów. Nie funkcjonuje samodzielnie.

 

 

 

Co nowego w wersji 7.3?

 

Co zyskujesz wraz z modułem FC

 1. Szybkie szacowanie mocy cieplnej dla pomieszczeń w oparciu o wstawione na rysunek pomieszczenie i dane domyślne ustawione w programie dla modułu FC.
 2. Moduł FC umożliwia wykonywanie obliczeń fragmentów instalacji zaraz po ich narysowaniu, a tym samym sprawdzenie ich poprawności opisu, dzięki czemu sposób projektowania staje się szybszy, łatwiejszy i bardziej kontrolowany. Po uzupełnieniu pełnej struktury instalacji uzyskujemy efekt pełnych obliczeń.
 3. Możliwość doboru elementów instalacji bez konieczności rysowania pełnej struktury sieci, o ile zostaną zdeklarowane niezbędne dane do doboru tych elementów (dotyczy modułu CO,CC, H2O):
 • Szacunkowy dobór grzejników na podstawie mocy i temp. wewn. dla pomieszczenia oraz domyślnych parametrów zasilania grzejnika (dotyczy CO).
 • Dobór średnicy rury na podst. niezbędnego przepływu dla wyznaczonego odbiornika, czy też punktu pobory wody (dotyczy CO, CC, H2O).
 • Szybki dobór grzejników podłogowych na podst. analizy parametrów pomieszczeń (dotyczy CO).
 • Możliwość wykonania obliczeń hydraulicznych wraz z regulacją dla narysowanego fragmentu instalacji (dotyczy CC, CO, H2O).
 1. Usprawnienia w procesie projektowania instalacji płaszczyznowych z wykorzystaniem szybkiego kalkulatora pozwalającego również na wyznaczenie wydajności chłodzących grzejników płaszczyznowych dla instalacji pracujących w trybie przełączania (grzanie/chłodzenie) (dla możliwości szacowania chłodu musi być aktywny moduł CC i CO).

JAK PRZEJŚĆ NA WERSJĘ 7.3

Nowa koncepcja pracy z programem SET

Nowy moduł szybkich obliczeń (FC) w programie Audytor SET daje możliwość uproszczonego projektowania instalacji. Umożliwia również przyspieszenie tworzenia profesjonalnych projektów.

W trybie profesjonalnego projektowania elementy uproszczonego projektowania mogą być wykorzystywane do usprawnienia procesu projektowania (szybkie oszacowanie strat ciepła przy braku wyników z programu OZC, wybór koncepcji ogrzewania pomieszczeń itp.).

Zarówno projekt uproszczony, jak i szczegółowy profesjonalny projekt, zapisywane są w tym samym pliku, co ułatwia dalszą pracę z projektem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szybkie obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń

Funkcja ta umożliwia obliczenia wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń w sposób uproszczony w oparciu o kilka podstawowych parametrów.

Dzięki tej funkcji projektant może wybrać odpowiedni sposób ogrzewania pomieszczenia oraz zorientować się, jaki rodzaj urządzeń grzewczych należy zastosować w pomieszczeniu.

Zaproponowany przez program układ płaszczyznowy można wstawić na rysunek rzutu kondygnacji.

Szybki dobór elementów bez konieczności rozrysowania całej instalacji

Program podczas wykonywania szybkich obliczeń dobiera moc grzejników i średnice przewodów nawet, jeśli nie wprowadzimy źródła ciepła. Z domyślnych wartości zadeklarowanych w danych ogólnych dziedziczy parametry osobno dla instalacji z grzejnikami, osobno dla ogrzewania podłogowego oraz na rysunku wynikowym umieszcza wirtualne źródło.

 

 

Automatyczne generowanie uproszczonych tras przyłączy

Po zaznaczeniu rozdzielacza oraz poszczególnych odbiorników program generuje uproszczone przyłącza w sposób automatyczny.

 

Funkcja szybkiego obliczania grzejników podłogowych

Funkcja ta umożliwia prowadzanie obliczeń grupy grzejników podłogowych na bieżąco w trakcie projektowania, przed pełnymi obliczeniami instalacji. Dzięki temu możliwe jest bardzo szybkie badanie reakcji wyników obliczeń na poszczególne dane (np. temperatura zasilania, konstrukcja podłogi grzejnej, średnica przewodów, rozstaw przewodów, podział na kilka obwodów itd.).

Funkcja szybkiego doboru grzejników podłogowych pozwala na wyznaczenie:

 • dopuszczalnego zakresu temperatury zasilania dla poszczególnych grzejników 
 • maksymalnej temperatury zasilania dla wskazanej grupy grzejników
 • proponowanego podziału wężownic w celu spełnienia kryteriów maksymalnego oporu hydraulicznego oraz maksymalnej długości
 • proponowanego podziału wężownic w celu ograniczenia zróżnicowania oporów pomiędzy wężownicami i ułatwienia zrównoważenia hydraulicznego instalacji.

 

Import podkładów budowlanych w formacie PDF

Program Audytor od dawna umożliwia import rysunków w wielu popularnych formatach. Do rysunków technicznych szczególne odpowiednie są formaty DWG i DXF. Jednak w praktyce rynkowej spora część dokumentacji przekazywana jest w plikach PDF. Jest to co prawda format ogólny, a nie adresowany do rysunków technicznych, jednak z uwagi na częste wykorzystanie, w programie Audytor SET wprowadzono możliwość importu rysunków również w tym formacie.

Możliwości modułu FC zainstalowanego z innymi modułami

 

+

+

+

Uproszczone obliczenia mocy Φhl    
Szybki dobór grzejników z podziałem systemu ogrzewania    
Tryb automatyczny i ręczny doboru grzejników podłogowych    
Możliwość automatycznego wstawienia grzejników podłogowych na rysunek    
Tabelaryczny szybki dobór grzejników wraz z podsumowaniem    
Szybkie obliczanie instalacji wykonywane bez konieczności zadeklarowania źródła ciepła
Pokazywanie niedobranych elementów

 

 

 

Wymagania sprzętowe

Program pracuje w środowisku MS Windows (10 i 11) 32bit i 64 bit.

Minimalne wymagana sprzętowe to: 

 • procesor 1200 MHz, 
 • 4 GB RAM, 
 • kolorowy monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, 
 • 2 GB wolnej pamięci na twardym dysku, 
 • karta graficzna zgodna z OpenGL 2.0 i wyższymi czyli: 
        wszystkie nowe karty graficzne na rynku powinny spełniać minimalne wymagania sprzętowe.