Wersje edukacyjne

Jeśli jesteś studentem możesz korzystać z udostępnianej bezpłatnie edukacyjnej wersji programu Audytor - wystarczy tylko wypełnić formularz i dołączyć wymagane dokumenty.

 

Licencje edukacyjne programów Audytor zostały przygotowane z myślą o studentach, wykładowcach, jednostkach naukowych oraz instytucjach szkoleniowych.

 

Licencje udostępniane są:

  • uczelniom na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych,
  • wykładowcom i pracownikom uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  • studentom, przez których wykorzystywane są do uzyskania zaliczeń oraz podczas przygotowywania prac dyplomowych,
  • firmom oraz instytucjom szkoleniowym.

Wersje edukacyjne są niemalże w pełni funkcjonalnymi wersjami programu, przeznaczonymi dla studentów i placówek edukacyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z ograniczeniami tych wersji programów.

  

Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem wersji edukacyjnej najnowszych programów Audytor SET (w tym modułów CO, H2O i CC), Audytor OZC 7.0, lub Audytor EKO prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i dołączenie do niego wypełnionego oświadczenia.

 

Audytor SET 7.3 Edu POL

Program Audytor SET przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania i regulacji instalacji c.o., instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu. 

Audytor OZC 7.0 Edu POL

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń oraz określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.

Audytor EKO 1.0 Edu POL

Program przeznaczony jest do wykonania analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

 

 

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych zdobyciem praktycznych umiejętności obsługi naszych programów na platformę e-learningową kursAudytora.pl

 

Zachęcamy do nauki.

więcej

Regulamin wersji edukacyjnych

 

  1. Wersje edukacyjne programów Audytor są przeznaczone dla studentów oraz placówek edukacyjnych.
  2. Wersje edukacyjne mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych.
  3. Kategorycznie zabrania się wykorzystywania wersji edukacyjnych w celach komercyjnych.
  4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z użytkowaniem programów i wątpliwości co do ich niekomercyjnego wykorzystania SANKOM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do blokady kluczy licencyjnych.
  5. Wersję edukacyjną wydaje się na prośbę studenta.

Wersja edukacyjna Oprogramowania – przeznaczona jest dla studentów i placówek edukacyjnych. Licencjobiorca ma prawo dokonać instalacji i uzyskać klucz licencyjny do jednego egzemplarza Oprogramowania, wyłącznie dla potrzeb edukacyjnych, dla potrzeb nauki we własnym zakresie i w żadnym innym celu. Nie ograniczając powyższego stwierdzenia, Wersja edukacyjna nie może być wykorzystywana do celów handlowych, profesjonalnych, czy też dla osiągnięcia zysku.

 

Klucze licencyjne aktywujące wersje edukacyjne programów Audytor wydawane są na okres 365 dni.

 

Placówki edukacyjne ubiegające się o wydanie wersji edukacyjnej zobowiązane są do podpisania porozumienia na mocy którego wydawane będą wersje edukacyjne programów Audytor. W tym celu należy się kontaktować z działem marketingu firmy SANKOM - marketing@sankom.pl