Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Polityka ochrony prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady korzystania z plików cookie oraz jest wypełnieniem obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

Celem polityki jest określenie działań podejmowanych przez SANKOM Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne w celu zasięgnięcia informacji o produktach lub usługach, złożenia zapytania, zapisu na szkolenie, nawiązania kontaktów biznesowych itp. Użytkownicy udostępniają Administratorowi swoje dane osobowe w formularzach na stronie www, a także podczas zapisu na newsletter, w korespondencji e-mail lub podczas kontaktu telefonicznego.

 

Wszelkie przedmiotowe aktywności podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza polityka uregulowana została w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

 

 

Ilekroć w niniejszej Polityce ochrony prywatności jest mowa o:

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Użytkownikach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, w tym: klientów, kontrahentów, potencjalnych klientów tj. podmioty danych osobowych.

 

Cookies – należy przez to rozumieć niewielkie pliki wysyłane przez odwiedzane witryny internetowe do komputera lub innego urządzenia (np. tablet, telefon) i przechowywane w pamięci masowej danego urządzenia (w szczególności na dysku twardym komputera).

 

Administratorze Danych – należy przez to rozumieć SANKOM sp. z o.o. jako podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych.

 

Sponsorze aplikacji i programów - należy przez to rozumieć firmę, która jest właścicielem i podmiotem sponsorującym dane wersji programów firmowych

 

Część I.

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych użytkowników strony www i osób fizycznych podejmujących kontakt z właścicielem strony za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych, jak też poprzez pocztę elektroniczną oraz na numery kontaktowe udostępnione na niniejszej stronie www jest SANKOM sp. z o.o. ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa.

 

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez SANKOM sp. z o.o. w zależności od rodzaju zapytania (szkolenie, produkt, kontakt) przetwarzane są w następujących celach:

 

  • marketingu produktów SANKOM sp. z o.o. oraz Sponsorów aplikacji i programów,
  • zawarcia i realizacji umowy,
  • wysyłki Newslettera,
  • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.

 

SANKOM sp. z o.o. poprzez stronę www.sankom.net przetwarza dane osobowe użytkowników kontaktujących się z Administratorem Danych m.in. za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach strony. Dane te są niezbędne do umożliwienia pierwszego kontaktu, zapisu na szkolenie, zawarcia umowy, zgłoszenia uwag itp. Udostępniane przez SANKOM sp. z o.o. formularze, w tym formularz kontaktowy nie służą do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Administratora Danych.

 

SANKOM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu.

 

Dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe pozyskiwane na potrzeby niektórych procesów jak np .tworzenie aplikacji i programów sponsorowanych są przekazywane do innych odbiorców ( sponsorów) a użytkownik jest informowany o tym fakcie podczas zbierania danych i wyraża dobrowolną zgodę na takie działanie.

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres, w którym stanowiły będą wartość informacyjną, marketingową lub biznesową pod kątem oferty SANKOM sp. z o.o., a użytkownik będzie zainteresowany kontaktem oraz ofertą. Użytkownik może zgodę swoją wycofać w każdym czasie, jeśli nie będzie zainteresowany taką ofertą. W przypadku pozyskiwania danych na potrzeby realizacji umowy – zastosowanie dla ustalenia okresu przechowywania danych będą miały przepisy kodeksu cywilnego dotyczące m. in. zobowiązań, przedawnienia roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

 

Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez SANKOM sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO ( w 2018 r. działającego pod nazwą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Dane mogą być przetwarzane również w sposób zautomatyzowany na zasadach przejrzystości, legalności i adekwatności w celu oceny Pani/Pana niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potrzeb użytkownika.

 

Każdorazowe podawanie danych osobowych np. za pomocą formularzy kontaktowych, e-mail, telefonu jest dobrowolne.

 

 

W sytuacjach, kiedy formularz jest skonstruowany na potrzeby rejestracji na szkolenie lub zamówienia produktu dane są niezbędne celem wywołania skutków prawnych w postaci zawarcia umowy.

 

Użytkownik, który korzysta ze strony www SANKOM sp. z o.o., pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi lub też kontaktuje się Administratorem Danych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu komórkowego potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

 

 

 

Część II.

Informacje dotyczące plików Cookie

Odwiedziny niniejszego serwisu internetowego, przy ustawieniu przeglądarki internetowej urządzenia, z którego przeglądana jest witryna, zezwalającym na wykorzystanie plików cookie – są równoznaczne

z wyrażeniem zgody użytkownika na wykorzystywanie takich plików.

 

Pliki cookie wykorzystywane są przez SANKOM sp. z o.o. do optymalizacji funkcjonowania witryny oraz do celów analizy statystycznej.

 

 

W witrynie używane są pliki cookie:

Google Analitics – witryna korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Do tego celu używane są plików cookie. Więcej o prywatności w korzystaniu z Google Analytics znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.google.com/privacy/

 

Cookie związane z daną sesją – wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawienia funkcjonalności witryny.

 

Pliki cookie związane z daną sesją wygasają (są usuwane) w momencie zamknięcia przeglądarki przez użytkownika.

 

Pliki cookie Google Analitics wygasają z reguły najpóźniej po 6 miesiącach od ostatniej wizyty.

 

Użytkownik w każdej chwili może usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w wykorzystywanej przeglądarce internetowej lub posiadanym systemie operacyjnym.

 

Decyzja o tym, czy pliki cookie zostaną zapisane w urządzeniu należy wyłącznie do osoby odwiedzjącej witrynę.

 

Pliki cookie można zablokować i nimi zarządzać (w szczególności usunąć) poprzez ustawienia wykorzystywanej przeglądarki – zwykle w ustawieniach dotyczących prywatności – więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji wykorzystywanej przeglądarki.

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na działanie narzędzi Google Analitics, może skorzystać z oficjalnego dodatku do wykorzystywanej przeglądarki dostępnego pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

Wszelkie zmiany w Polityce Ochrony Prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie - zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.