Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Pomoc - FAQ

Podczas instalacji programów pojawia się błąd „Cannot open file..” i program instalacyjny się wiesza

Podczas instalacji programów pojawia się błąd
„Cannot open file: C:DOCUM~1AdminUstawi~1Tempis-0253V.tempFirmLogo.bmp” (lub podobny)
i program instalacyjny się wiesza.

Więcej

Jaką powierzchnię przyjąć dla wewnętrznej klatki schodowej w budynku jednorodzinnym?

Jaką powierzchnię przyjąć dla wewnętrznej klatki schodowej w budynku np. jednorodzinnym - dla automatycznego zliczenia kubatury przez program podaję powierzchnię rzutu kondygnacji ale ona nie pokrywa się z powierzchnią użytkową choć kubatura dla celów wentylacji wychodzi poprawnie?

Więcej

Jak wprowadzić poddasze pod dachem ukośnym do Audytora OZC?

Poddasze może być wprowadzone do Audytora OZC na dwa sposoby.

Więcej

Jak wprowadzić oświetlenie, żeby program uwzględniał je w charakterystyce?

Jeżeli liczę „na piechotę”:
EPL = 2,7•32•5000/1000 = 432 kWh/m2•rok (32W/m2 z projektu elektrycznego jako moc referencyjna (nie wiem czy tak mogę dać)?
EPL = 2,7 • PN • t0/1000 [kWh/m2•rok]

Czy do obliczeń oświetlenia w WT2008 są brane dane wpisane przez użytkownika (PN i t0=tD+tN) zamiast wartości referencyjnych z tabeli w WT2008? Nad tabelą w WT2008
jest wyraźnie napisane: "w przypadku braku wartości w założeniach  projektowych, należy je [te wartości] przyjmować wg poniższej tabeli".

Więcej

Jak wprowadzać ściany w pomieszczeniach?

W programie jest wymóg wprowadzania przegród w pomieszczeniach w kolejności od lewej.
Wprowadzam dane o przegrodach stosując się do tej zasady. Niestety wypełniając tabelkę jestem zmuszony do zmiany położenia w tabelce niektórych przegród, które były wprowadzone we wcześniej wypełnianych pomieszczeniach. Po prostu wycinam z tabelki cały wiersz i wklejam go kilka wierszy wyżej. Powoduje to jednak przesunięcia położenia przegród w poprzednich pomieszczeniach a więc brak możliwości dotrzymania tego obowiązku. Bez zmian pozostają tylko ściany zewnętrzne.

Więcej

Jak uwzględnić mostek w konkretnym pomieszczeniu w którym występuje płyta balkonowa?

Mostek typu płyta balkonowa należy dodać ręcznie do listy mostków cieplnych wygenerowanych przez program.


Jak uwzględnić kominek mieszczący się w jednym pomieszczeniu bo nie mogę się takiej opcji doszukać?

Kominek można uwzględnić tylko dla grup pomieszczeń lub lokali. Nie ma możliwości określania systemu ogrzewania dla pojedynczych pomieszczeń. Można natomiast stworzyć grupę pomieszczeń w której będzie się znajdować tylko jedno pomieszczenie i w tej grupie wpisać kominek.


Jak uwzględniana jest opcja "budynek przebudowywany"?

Dla budynku przebudowywanego na świadectwie program nie zmienia wartości w tabelce stwierdzającej dotrzymania wymagań WT 2008 oraz koloru czcionki i strzałki w informacji pod wykresem paskowym "wg wymagań WT 2008 dla bud. przebudowanego / nowego"

Więcej

Jak przenieść formaty tabel z programu >= OZC 4.0 do nowszego?

  

Więcej

Jak otwierać program z ostatnio edytowanym projektem?

W jaki sposób spowodować, aby za każdym otwarciem program otwierał plik, z którego ostatnio korzystaliśmy, a nie na siłę kazał nam wprowadzać nowe dane?

Więcej

Jak określać parametry Ag i Pg dla pomieszczenia?

W programie OZC, w zakładce Pomieszczenia, mam do wstawienia kilka pomieszczeń z podłogą na gruncie, ale nieposiadających ścian zewnętrznych. Zakładka przyjmuje wartość Ag lecz nie ma możliwości wprowadzenia zerowej wartości Pg , którą należałoby wstawiać dla tego typu pomieszczeń.

Więcej

Dlaczego w zestawieniu przegród nie ma informacji o mostkach?

Pracując z Audytorem OZC wybrałem opcję: uwzględniaj mostki automatycznie. Po wykonaniu obliczeń, w zestawieniu przegród ani śladu mostków. U wyliczone jako odwrotność sumy oporów R i to wszystko. Czy popełniłem jakiś błąd? Jaki?

Więcej

Dlaczego program nie przelicza wymiarów w osiach na wymiary zewnętrzne w przypadku stropów?

Wymiana ciepła pomiedzy pomieszczeniami oddzielonymi stropem zachodzi głownie przez powierzchnię w świetle tych pomieszczeń. Ta reszta powierzchni stopu między powierzchnia w świetle a powierzchnia w osiach tez w pewnym stopniu bierze udział w przenikaniu ciepła ale reszta - do wymiarów zewnetrznych już wg nas nie. Stąd pozostawiamy wymiar w osiach a nie przeliczamy go na wymiar zewnętrzny.
Inaczej sytuacja wygląda w dachach (tak przeliczmy powierzchnię na wymiar zewnętrzny) i w podłodze na gruncie lub w piwnicy - tam przeliczamy na wymiar w świetle.


Dlaczego pliki ozd otwierają mi się w niewłaściwej wersji programu?

W komputerze mam wgrany Audytor OZC 3.0 a obecnie wgrałem OZC 4.5. Stare obliczenia zrobione w OZC 3.0 otwierają się automatycznie w 4.5. Jak można je otworzyć w OZC 3.0?

Więcej

Czy trzeba wprowadzać wszystkie pomieszczenia osobno?

W przykładach do Audytora OZC podawane są przykłady liczenia świadectwa energetycznego które liczone były dla każdego pomieszczenia. Ja chciałbym policzyć świadectwo dla całego lokalu bez konieczności wpisywania pomieszczeń. Czy to nie będzie błędem?

Więcej

Czy pliki utworzone w programie demo, można edytować w programie z licencją czasową?

Zgodnie z zasadami dotyczącymi wersji demo nie jest możliwe otworzenie plików zapisanych w wersji demo w programach pełnych i otworzenie plików zapisanych w wersji pełnej - w wersji demo. To samo tyczy się wersji czasowych. Wersja czasowa niczym sie nie różni od wersji bezterminowej poza okresem w którym można program uruchomić.


Czy jest możliwość wyliczenia U dachu, który ma izolację między krokwiami?

W jaki sposób uwzględnia się krokwie w konstrukcji dachu?

Więcej

Z czego wynikają różnice w danych meteorologicznych w programie a tymi ze strony MI?

Z czego wynikają różnice w danych ze stacji meteo w Państwa programie a danymi dostępnymi na str. ministerstwa infrastruktury?

Różnice te pojawiły się podczas liczenia stopniodni.

Więcej

W jakim celu stosuje się strefy, grupy?

Grupa to lokal w którym definiowane są pomieszczenia. Jeśli liczymy świadectwio lub energię w sezonie to każde pomieszczenie ogrzewane musi znaleźć się w jakieś grupie pomieszczeń.
Strefa to pewna część budynku która może zawierać grupy po to by albo policzyć dla tej części jedno świadectwo (np. świadectwo dla strefy mieszkalnej w budynku handlowo-mieszkalnym) lub by zdefiniować dla niej jakieś wspólne parametry np. strefa w której jest zainstalowana instalacja wentylacji mechanicznej o określonych parametrach. Definiowanie stref nie jest obowiązkowe. Z resztą definiowanie kondygnacji również.


Mam ściankę z luksferów - czy potraktować ją jak okno?

Jaki przyjąć stopień przeszklenia i współczynnik przepuszczalności promieniowania?

Więcej

Powierzchnia Ag podłogi budynku, liczona jest po wymiarach zewnętrznych czy wewnętrznych?

Jest napisane wymiar podłogi - jak należy to rozumieć?
 

Więcej

Jaką wpisać ścianę przy podłodze?

W przypadku edycji przegrody „Podłoga w piwnicy” lub „Podłoga na gruncie” program wymaga by podać ścianę przy podłodze (ścianę przyległą do gruntu lub ścianę zewnętrzną).
A co jeśli dana podłoga nie będzie miała żadnych ścian, bo jest „w głębi budynku”?

Więcej

Jak w programie jest liczone Rg?

...i dlaczego jak zmieni się poziom zwierciadła wody na małą wartość to wtedy R podłogi po dodaniu do Rg nie jest równe wartości w okienku „suma oporów”.
Problem dotyczy obliczeń dla samej przegrody, a nie w odniesieniu do pomieszczenia.

Więcej

Jak w programie OZC definiować pomieszczenia na kondygnacjach?

Wprowadzając dane do programu uzupełniałam numery kolejnych pomieszczeń (od 001 do 606), odpowiednio do wysokości kondygnacji. Program traktuje te pomieszczenia tak jakby były na jednym poziomie a nie jak kondygnacje.

Więcej

Jak w C.O. wstawić na przewodzie armaturę o znanym oporze, niezawartą w katalogu armatury?

Należy wstawić element o znanym współczynniku Kv z zakładki armatura


Jak przekopiować formaty wydruków?

Czy istnieje możliwość przekopiowania ustalonych przed aktualizacją formatów wydruków?
Niestety teraz po każdej aktualizacji kasują się formaty wydruku zdefiniowane przez użytkownika i trzeba mozolnie ustawiać je od początku.

Więcej

Dlaczego wyliczona moc grzewcza jest większa od rzeczywistej?

Czy jest możliwość wprowadzenia korekty, tak aby wyliczana moc grzewcza odpowiadała rzeczywistości (jest zawyżana o ok. 25%) i była zbliżona do zapotrzebowanej?

Więcej

Czy można umieścić kondygnację w grupie pomieszczeń?

Czy można stworzyć strukturę pomieszczeń typu:
Najpierw mieszkanie - a do niego przypisane kolejno: parter z pomieszczeniami, piętro z pomieszczeniami.
Czyli nie typu kondygnacja a w niej mieszkania, lecz mieszkanie, a w niej kondygnacje.

Więcej