Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Programy

Program łączący w jednym projekcie obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

Więcej

Program służący do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia on także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach cyrkulacyjnych.

Więcej

Program przeznaczony do graficznego wspomagania projektowania nowych instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz podłogowego, a także regulacji istniejących instalacji (np. w budynkach ocieplonych) w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Program umożliwia także projektowanie sieci przewodów w instalacjach wody lodowej.

Więcej

Program do graficznego wspomagania projektowania instalacji centralnego chłodzenia, w której czynnikiem jest woda lub wodny roztwór glikolu.

Więcej

Program służący do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program wykonuje również analizę cieplno-wilgotnościową jednorodnych i niejednorodnych przegród budowlanych wg normy PN-EN ISO 13788.


Więcej

Audytor BIM Tools jest wtyczką do programu Autodesk® Revit®. Pozwala ona wyeksportować z programu Autodesk® Revit® model budynku do programu Audytor OZC Pro w formacie gbXML oraz zaimportować projekt instalacji z programu Audytor SET Pro do programu Autodesk Revit.

Więcej

Audytor EKO

Program przeznaczony jest do wykonania analizy możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 21 czerwca 2013 r. wymóg przygotowania analizy dotyczącej zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło dotyczy obecnie wszystkich budynków, dla których pozwolenie na budowę wydano po wejściu w życie rozporządzenia. Wcześniej wymóg ten dotyczył obiektów o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m².


Więcej

Oprogramowanie przeznaczone do szybkiego doboru grzejników i ogrzewania podłogowego w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych, dające możliwość przeglądania danych technicznych urządzeń oraz danych katalogowych produktów z zakresu centralnego ogrzewania. Program szczególnie polecany do wykonywania szybkiego doboru urządzeń na potrzeby ich wyceny.

Więcej

Program przeznaczony do skutecznego wspomagania organizacji i działania firmy. Wyposażony jest w funkcje obsługi sprzedaży oraz rozbudowany system CRM umożliwiający miedzy innymi zarządzanie kontrahentami, pracownikami, czasem oraz archiwizację dokumentów.

 

Więcej

Wykres i-x Molliera

Program służący do graficznego projektowania procesów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych na wykresie Molliera dla wilgotnego powietrza. Aplikacja przedstawia wykres w zakresie ciśnienia barometrycznego od 200 hPa do 2000 hPa, temperatury termometru suchego od -50 st. C do +700 st. C, oraz zawartości wilgoci od 0 kg/kg (0 g/kg) do 0.2 kg/kg (200 g/kg).

Więcej

Kalkulator Audytora

Uniwersalne narzędzie wspomagające proces projektowania i analizy pracy wszelkich instalacji rurowych, w których występuje przepływ wody, pary wodnej lub wilgotnego powietrza. Funkcjonalnie jest on połączeniem wydajnego, wielofunkcyjnego kalkulatora inżynierskiego z programem konwersji jednostek miar, tablicami właściwości fizycznych wody, pary wodnej i wilgotnego powietrza oraz modułami analizy przepływu czynnika i analizy mocy cieplnej.

Więcej

Audytor SCW

Oprogramowanie przeznaczone dla Przedsiębiorstw Ciepłowniczych. Pozwala ono utworzyć kompleksową bazę danych systemu ciepłowniczego począwszy od węzłów cieplnych a kończąc na źródłach ciepła. Wykorzystując zgromadzone dane, umożliwia wykonanie obliczenia przepływu wody oraz strat ciśnienia w sieciach ciepłowniczych z uwzględnieniem zjawiska strat ciepła rurociągów. Jest on niezbędnym narzędziem przy wykonywaniu projektów regulacji hydraulicznej sieci ciepłowniczych.

Więcej