Czy program oblicza przegrodę w postaci posadzki na gruncie wg normy PN-EN 13370?

Czy program oblicza przegrodę w postaci posadzki na gruncie wg normy PN-EN 13370  z uwzględnieniem wymiaru charakterystycznego podłogi?

Podanie wielkości przegrody nie wpływa w żaden sposób na wyliczony współczynnik Uo?


Program wykonuje obliczenia na podstawie normy PN-EN 13370.

W każdym z pomieszczeń można wprowadzić wartość Ag (powierzchni podłogi na gruncie) oraz Pg (obwód podłogi na gruncie) –  wpływają one na zmianę wartości Uk – współczynnika przenikania ciepła przez przegrody bez uwzględnienia mostków cieplnych.

W zakładce dane ogólne – podstawowe dane można również narzucić wartość Ag i Pg –wpływają one na wynik współczynnika przenikania ciepła (w zakładce przegrody).

Dodatkowo w zakładce ogólne – parametry możliwe jest zaznaczenie opcji korygującej błąd oporu gruntu. Wówczas program ogranicza zastępczy opór gruntu wraz z oporami przejmowania do wartości podanej w polu .


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148