Jak wprowadzić przegrodę niejednorodną?

W celu wprowadzenia przegrody niejednorodnej należy przejść do przegród wielowarstwowych i wybrać rodzaj przegrody – przegroda niejednorodna

 

Jeśli przegroda ma składać się z kilku przekrojów np. A, B, wówczas należy przy przekroju A użyć prawego przycisku myszy i z listy wybrać opcje dodania przekroju.

 

 

Następnie z katalogu materiałów należy wybrać poszczególne elementy z których ma być zbudowana dana przegroda (kolumna symbol) i zadeklarować dla niej grubość (kolumna D)

oraz długość/powierzchnię (okno L/A). Zastępczy współczynnik przenikania ciepła dla przegrody niejednorodnej wyznaczany jest na podstawie średniej ważonej współczynników

obliczonych dla poszczególnych przekrojów.

 

Przekrój B

 

 

Przekrój A

 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148