Zgłoszenie utraty licencji

Poniższy formularz służy do zgłaszania problemów związanych z numerami licencyjnymi oprogramowania firmy Sankom powstałych w wyniku awarii komputera, lub błędów podczas transferu licencji w programach do przenoszenia uprawnień.

UWAGA!
Zgłoszenie jednego numeru licencji częściej niż raz w miesiącu może spowodować jego blokadę i znacznie wydłużyć procedurę rejestracji oprogramowania.
W celu przeniesienia licencji z jednego komputera na drugi, prosimy korzystać z dedykowanych temu programów do przenoszenia uprawnień.