Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

KAN SET 7.3

NOWOŚĆ

Szybkie obliczenia i nowe funkcjonalności w zakresie instalacji ogrzewania podłogowego

 

 

   
POBIERZ BEZPŁATNĄ AKTUALIZACJĘ   ZAMÓW PROGRAM   OBEJRZYJ FILM

 

 

 

 

Nowości

  • Szybkie obliczenia obciążenia cieplnego pomieszczeń
  • Szybki dobór elementów bez konieczności rozrysowania całej instalacji
  • Możliwość wstawienia koncepcji ogrzewania podłogowego na rysunek
  • Automatyczne generowanie przyłączy
  • Upraszczanie podkładów budowlanych

 

 

 

Szybkie obliczenia obciążenia cieplnego

Funkcja ta umożliwia obliczenia wartości obciążenia cieplnego pomieszczeń w sposób uproszczony w oparciu o kilka podstawowych danych dotyczących pomieszczeń

 

Szybki dobór elementów bez konieczności rozrysowania całej instalacji

Program podczas wykonywania szybkich obliczeń dobiera moc grzejników
i średnice przewodów nawet, jeśli nie wprowadzimy źródła ciepła. Z domyślnych wartości zadeklarowanych w danych ogólnych dziedziczy parametry osobno dla instalacji z grzejnikami, osobno dla ogrzewania podłogowego oraz na rysunku wynikowym umieszcza wirtualne źródło.

Możliwość wstawienia koncepcji ogrzewania podłogowego na rysunek

W kalkulatorze szybkich obliczeń grzejników podłogowych wyznaczona liczba obwodów może zostać przeniesiona bezpośrednio na rysunek rzutu.

Automatyczne generowanie uproszczonych tras przyłączy

Po zaznaczeniu rozdzielacza oraz poszczególnych odbiorników program generuje uproszczone przyłącza w sposób automatyczny.

 

 

Dodawanie nowych wierzchołków

Funkcja ta umożliwia zmianę kształtu przewodów narysowanych w formie krzywych – w dowolnym miejscu można dodać nowy wierzchołek i przesunąć w taki sposób, by nadać mu preferowany kształt.

 

 

Przekształcenie trasy przyłącza w parę przewodów

Program daje możliwość zmiany trasy przyłącza na parę przewodów, tj. przewód zasilający
i powrotny.

 

Upraszczanie podkładów budowlanych

Zaktualizowana wersja programu pozwala na wykonanie łatwych przekształceń i uproszczeń podkładów budowlanych importowanych w formacie jpg lub pdf, co zapewnia płynne przesuwanie rysunków i przechodzenie pomiędzy poszczególnymi warstwami i/lub kondygnacjami.

 

Nowy wydruk zestawienia materiałów

W programie została zmieniona szata graficzna, dzięki czemu zestawienie materiałowe jest bardziej przejrzyste. Dodatkowo generowane jest podsumowanie ze wszystkimi urządzeniami. W zestawieniu tym możemy zadeklarować filtry, które umożliwiają wyświetlenie tylko najpotrzebniejszych elementów.

 

Pokazywanie niedobranych elementów

Po wykonaniu szybkich obliczeń na rysunku wynikowym można włączyć opcję umożliwiającą wskazanie elementów, które nie zostały dobrane.

 

Rozbudowane etykiety tabelaryczne

Na etykiecie tabelarycznej rozdzielacza można wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące:

  1. symbolu rozdzielacza z informacją dotyczącą liczby odejść,
  2. rysunku, na którym się on znajduje,
  3. szafki,
  4. producenta,

 

Możliwość rysowania przewodów od rozdzielaczy do odbiorników jako krzywych i ciągłych odcinków

Użytkownik ma możliwość indywidualnego wyboru sposób rysowania przewodów.

 

Pokazywanie błędów podłączeń w formie wykrzykników

Program na bieżąco diagnozuje elementy wprowadzane na rysunku – jeśli przewód nie jest podłączony do odbiornika czy innego elementu instalacji, pojawia się symbol wykrzyknika informujący o barku podłączenia.

 

Formatowanie kolumn w analizatorze szybkich obliczeń grzejników podłogowych

Użytkownik ma możliwość indywidualnego wyboru wyświetlanych kolumn.

 

Rysowanie trasy przewodów od rozdzielacza do odbiornika

Przebieg trasy przewodów dla instalacji centralnego ogrzewania może być indywidualnie poprowadzony przez użytkownika - po rozrysowaniu trasy można ją rozdzielić na parę przewodów.

 

Możliwość zmiany sekcji przewodów w krzywą (i odwrotnie)

Program daje możliwość zmiany pary przewodów – narysowanych jako odcinki - na krzywe.

Pary przewodów mogą zostać ze sobą połączone i np. za ich pomocą możemy podłączyć źródło ciepła z odbiornikiem.

Zamiana odcinków na krzywe sprawi, że przewód narysowany jako krzywa umożliwi narysowanie przyłącza od rozdzielacza do odbiornika. Przewód narysowany krzywą nie zostanie połączony ani z przewodem narysowanym jako krzywa ani odcinek.

 

Jeśli rozrysujemy przyłącza od rozdzielacza do odbiorników np. jako  odcinki to wybierając rozdzielacz za pomocą prawego klawisza myszy możemy wywołać polecenie umożliwiające zamiane wszystkich przyłączy w krzywe. Polecenie to możemy wykonać także poprzez zamianę krzywych w odcinki.

Zmiany te dotyczą zarówno pojedynczych przewodów jak i par przewodów. 

Równanie przewodów do ścian 

Możliwość zadeklarowania odległości rysowanego przewodu od ściany.

 

Ukrywanie wirtualnych przyłączy

Po wykonaniu szybkich obliczeń i przejściu na rysunek wynikowy można indywidualnie włączyć lub wyłączyć wyświetlane wirtualnych przyłączy.

 

Nowy wygląd danych katalogowych

W danych katalogowych została wprowadzona nowoczesna szata graficzna umożliwiająca łatwiejszy sposób wyświetlania elementów. Lista urządzeń jest dużo bardziej przejrzysta, co umożliwia szybkie wyszukiwanie potrzebnych urządzeń.

 

POBIERZ DARMOWĄ AKTUALIZACJĘ ZAMÓW PROGRAM