Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Audytor SET for Revit - pomoc do programu

Uruchamianie wtyczki Audytor SET for Revit. W celu uruchomienia wtyczki należy kliknąć zakładkę (wstążkę) Audytor, następnie przycisk Import z SET.

 

 

 

Po kliknięciu w przycisk wyświetli się okno, w którym dostępne są poniżej opisane kontrolki programu.

 

 

 

Zamiast przewodów wstawiaj przewody zastępcze

Zaznaczenie tej opcji spowoduje wygenerowanie przewodów w formie obiektów zastępczych. Średnica obiektów zastępczych nie jest rzeczywista. Instalacja tak zamodelowana wygląda jak „trasa przewodów”. Obiekty zastępcze posiadają wszystkie dane zaimportowane z programu SET. Można je przekształcić w rury za pomocą narzędzia programu Revit lub za pomocą poniższej opcji Przekształć obiekt zastępczy w rurę.

 

 

Przekształć obiekt zastępczy w przewód

Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne przekształcenie obiektów zastępczych w rury.

Wtyczka korzysta z domyślnych kształtek Revita zawartych w szablonie mechanicznym. Dopuszczalne przez Revita kąty kształtek są od 3° do 177°.

 

 

Importuj przybory

Zostaną wczytane grzejniki, armatura i pozostałe urządzenia. Do projektu zostaną wczytane tylko te rodziny, które są niezbędne. Program nie wczytuje całej biblioteki rodzin.

Grzejniki podłogowe są wczytywane jako dwie rodziny - element reprezentujący kształt oraz element reprezentujący dane hydrauliczne. Revit nie ma możliwości określania kształtu grzejnika podłogowego – zostaje on wygenerowany jako strop. Element hydrauliczny to dwie kulki reprezentujące miejsce podłączenia grzejnika. W elemencie hydraulicznym znajdują się dane grzejnika np. rozstaw i średnica rur, producent itp.

 

 

Importuj parametry przewodów i przyborów

Z programu C.O. lub SET zostaną zaimportowane parametry urządzeń np. średnice nominalne, nastawy zaworów itp. oraz zostaną stworzone zestawienia urządzeń.

 

 

Twórz widoki kondygnacji

Zaznaczenie tej opcji spowoduje stworzenie widoków odpowiadającym kondygnacjom w programie C.O. lub SET. Wygenerowane zostaną również etykiety (oznaczenia) rur, grzejników, grzejników podłogowych oraz zaworów.

 

Importuj instalację

Przyciśnięcie przycisku powoduje zaimportowanie instalacji zapisanej w pliku wskazanym w polu „Plik projektu instalacji”.

 

 

Usuń instalację

Spowoduje usunięcie z programu Revit instalacji wskazanej w kontrolce „Plik projektu instalacji". Usunięte zostaną wszystkie elementy zawierające w parametrze „project” tą samą nazwę projektu co w wybranym pliku importu.

 

 

Zastąp instalację

Wykonuje kolejno usunięcie i importowanie instalacji wskazanej w kontrolce „Plik projektu instalacji"