Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.

Robocza

Procedura eksportu do pliku gbXML przy pomocy wtyczki Audytor gbXML

 

 1. Przygotuj projekt tak, aby mógł być poprawnie wyeksportowany:

  - Postępuj wg poniższych Zaleceń dotyczących tworzenia plików gbXML.

   

 2. Zweryfikuj model w oknie Revit › Ekspotuj › gbXML

  - Po wybraniu powyższego polecenia wybierz opcję Użyj kubatur pomieszczeń/przestrzeni

   

   

  - Ustaw płaszczyznę terenu


  - Ustaw kategorię eksportu
  - Zweryfikuj model wizualnie - po lewej stronie okna


  - Włącz zakładkę Szczegóły. Korzystając z opcji filtrowania widoku możesz bryłę budynku i poszczególnych pomieszczeń


   

  - Możesz również zweryfikować każdą przegrodę


   

    - Kliknij Zapisz ustawienia

   

 3. Wykonaj eksport za pomocą programu Audytor gbXML

   

  Wtyczka Audytor gbXML rozszerza możliwości standardowego eksportu bryły budynku do pliku gbXML z programu Revit. Standardowo program Revit nie zawsze prawidłowo eksportuje materiały budowlane, w których nie są zdefiniowane parametry termiczne. W takiej sytuacji w przegrodach wyeksportowanych do pliku gbXML nie są zdefiniowane warstwy materiałów. Zdarza się również, że konstrukcje przegród nie są eksportowane.

  Dla materiałów z niezdefiniowanymi danymi termicznymi Audytor gbXML uzupełnia dane w sposób automatyczny. Dane termiczne pozostałych materiałów pozostają niezmienione. Uzupełnione wartości liczbowe są równe zeru lub, jeśli Revit nie pozwala na zerową wartość, najbliższe zeru. Po uzupełnieniu danych Audytor gbXML wykonuje eksport do pliku gbXML.

   

  - Włącz widok 3D

   

  - Uruchom wtyczkę

   

   

  Następnie należy wybrać miejsce zapisu oraz nazwę pliku gbXML.

   

    

  Wtyczka zapisze bryłę budynku do pliku gbXML zgodnie z ustawieniami standardowego eksportu Revit (pkt 2). Na tym kończy się procedura eksportu projektu budynku do pliku gbXML. Tak utworzony plik można następnie zaimportować do programu Audytor OZC 6.9 Pro.

 

Zalecenia dotyczące tworzenia plików gbXML.

 

Na eksport z programu Autodesk Revit do pliku gbXML ma wpływ wiele czynników. Poniżej przedstawiamy podstawowe czynności, które należy wykonać aby przygotować model do eksportu.

 

 

Wstawienie do modelu Pomieszczeń.

W programie Revit są trzy narzędzia podobne do modelowania przestrzeni pomiędzy przegrodami. Aby wyeksportować najwięcej danych, pomieszczenia wraz z otaczającymi je przegrodami oraz informacjami o materiałach, z których przegroda jest zbudowana, powinno się użyć Pomieszczeń.

 

Nie zalecane jest użycie Przestrzeni. Model oparty na Przestrzeniach służy m.in. do projektowania klimatyzacji i nie zawiera informacji o konstrukcji przegród.

 

 

Powierzchnie służą do analizy typów powierzchni np. użytkowa, mieszkalna itp. Nie da się wyeksportować modelu opartego na Powierzchniach.

 

 

 

Ustawienie właściwości „Definiuje pomieszczenie”.

Wyeksportowany model pomiędzy sufitem podwieszanym, a stropem znajdującym się ponad nim może zawierać przestrzeń zewnętrzną. Podobnie jest ze słupami. Przestrzeń zewnętrzna może znajdować się w ich wnętrzu. Aby temu zapobiec powinno się wyłączyć właściwość Definiuje pomieszczenie sufitom oraz słupom jeśli takie posiadają.

 

 

 

Ustawienie łączenia ścian

W przypadku kondygnacji, na której znajdują się dwie ściany - jedna na drugiej - Revit może je źle wyeksportować. W takim wypadku należy połączenia naroży zdefiniować jako ścięte.

 

 

 

 

Ustawienie obliczeń kubatury

Na potrzeby poprawnego eksportowania niezbędne jest zaznaczenie opcji powierzchnie i kubatury. Pozwoli na poprawne określenie zarówno kubatury pomieszczeń jak również ich wysokości.

 

 

 

Ustawienie dotyczące dachów ukośnych

W przypadku elementów ukośnych pojawić się może problem związany z parametrem Poziomów
zwanym Wysokość obliczeń. Jest to wysokość, powyżej której program Revit mierzy granice pomieszczenia. Wysokość obliczeń powinna być równa zeru (rysunek po prawej stronie). Jeśli wysokość będzie większa to spowoduje błędy w obliczeniach powierzchni i kubatury (rysunek po lewej stronie).