Jak sprawdzić czy kryterium 3 litrów dla cwu i cyrkulacji zostało spełnione?

Dlaczego program nie sygnalizuje błędu pomimo, że zgodnie z moimi obliczeniami pojemność została przekroczona?

Którą z opcji powinienem wybrać: sumuj wszystkie rury w odgałęzieniu czy sumuj rury do najdalszego odbiornika?


O przekroczeniu pojemności 3 litrów program poinformuje nas w oknie diagnostyki komunikatem w kolorze żółtym lub filetowym w zależności od stopnia przekroczenia.

Zgodnie z obecnymi przepisami w przypadku gdy w instalacji ciepłej wody występuje instalacja cyrkulacyjna to objętość przewodów ciepłej wody nieobjętych strefą cyrkulacji nie może przekraczać 3 litrów.

Program zasygnalizuje przekroczenie pojemności 3 litrów w oknie diagnostyki dopiero gdy dodamy cyrkulację.

Ponieważ przepisy nie precyzują czy chodzi o 3 litry dla wszystkich przewodów w gałęzi czy tylko przewodów doprowadzających wodę do najdalszego odbiornika - w programie wprowadzono opcję umożliwiającą wybór wariantu obliczeń objętości przewodów.”

 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148