Jaka jest podstawa prawna przyjmowania liczby wymian dla różnych typów pomieszczeń w programie OZC?

Jeżeli chodzi o wentylację niestety nie ma jednego przepisu, który by usystematyzował zalecenia w sprawie przyjmowania krotności wymian w zależności od rodzaju pomieszczenia.

W programie część wymian przyjęto na podstawie normy PN-EN 12831.

Część wymian reguluje stara norma wentylacyjna, jednak norma PN-EN 12831 jest traktowana w programie priorytetowo.

W przypadku takich pomieszczeń jak np. garderoba – krotność wymian ustalana była na podstawie zaleceń/praktyk inżynierskich.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148