Czy można w jednej grupie umieścić pomieszczenia znajdujące się na różnych kondygnacjach?

Czy można umieścić kondygnację w grupie pomieszczeń? 

Czyli nie kondygnacja a w niej mieszkania, lecz mieszkanie, a w nim kondygnacje.


W takiej sytuacji najlepiej jest zrezygnować z definiowania kondygnacji w strukturze budynku i bezpośrednio w pomieszczeniach wstawiać rzędną podłogi i wysokości pomieszczeń.

Można też pogrupować pomieszczenia po zaimportowaniu modelu 3D. Ta opcja wymaga ponownego zweryfikowania poprawności danych przeniesionych pomieszczeń np. rzędna podłogi i wysokość pomieszczenia. Rozwiązanie daje możliwość wyznaczenia świadectwa energetycznego dla całego lokalu.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148