Jak w programie OZC definiować pomieszczenia na kondygnacjach?

Wprowadzając dane do programu uzupełniałam numery kolejnych pomieszczeń (od 001 do 606), odpowiednio do wysokości kondygnacji. Program traktuje te pomieszczenia tak jakby były na jednym poziomie a nie jak kondygnacje.


W celu określenia kondygnacji dla pomieszczeń należy wstawić do struktury budynku kondygnacje i na tych kondygnacjach definiować pomieszczenia. Sama zmiana rzędnej podłogi w pomieszczeniu nie służy do zmiany kondygnacji na której pomieszczenie ma się znajdować.

Proszę stworzyć kondygnacje, zdefiniować im rzędną podłogi, wysokość  kondygnacji i wysokość pomieszczeń, poprzesuwać pomieszczenia na odpowiednie kondygnacje i skasować lub uaktualnić w pomieszczeniach zawartość pól edycyjnych "rzędna podłogi".

Polecamy przeczytać rozdział "5.7 Dane o pomieszczeniach" (str. 65) w instrukcji obsługi programu http://www.sankom.pl/download/free/doc/ozc.pdf.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148