Zerowe zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu oświetlenia?

Po wykonaniu obliczeń w programie OZC pojawia się zerowe zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu oświetlenia.

Jak interpretować wynik?


Zapotrzebowanie na energię końcową dla systemu oświetlenia jest równe 0 jeśli w programie Audytor OZC w danych ogólnych (podstawowe dane) zdefiniujemy funkcję budynku jako mieszkalną.

Zapotrzebowanie to nie będzie równe 0 jeśli funkcja budynku będzie zmieniona na użytkową. Jest to zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym świadectw.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148