Jak wprowadzić oświetlenie, żeby program uwzględniał je w charakterystyce?

Jeżeli liczę „na piechotę”:
EPL = 2,7•32•5000/1000 = 432 kWh/m2•rok (32W/m2 z projektu elektrycznego jako moc referencyjna (nie wiem czy tak mogę dać)?
EPL = 2,7 • PN • t0/1000 [kWh/m2•rok]

Czy do obliczeń oświetlenia w WT2008 są brane dane wpisane przez użytkownika (PN i t0=tD+tN) zamiast wartości referencyjnych z tabeli w WT2008? Nad tabelą w WT2008
jest wyraźnie napisane: \"w przypadku braku wartości w założeniach  projektowych, należy je [te wartości] przyjmować wg poniższej tabeli\".


Program OZC do obliczeń EPL bierze dane referencyjne z tabeli w WT2008. Dzieje się tak dlatego że są to wartości „referencyjne”, czyli te, do których porównuje się rzeczywiste dane budynku. Nie ma sensu porównywanie wyników obliczeń kilku budynków / lokali itp. do WT2008 obliczonych wg innych wartości.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148