Audytor SET 7.2 z rozbudowanym modułem ogrzewania podłogowego

Zapraszamy do zakupu najnowszej wersji programów Audytor SET 7.2

 

Nowe funkcje modułu ogrzewania podłogowego

 

Mechanizm określania efektywnej powierzchni grzejnej grzejników podłogowych

Funkcja ta pozwala na automatyczne ominięcie przewodów podłączeniowych, rozdzielaczy i innych elementów stałych. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznego korygowania kształtu grzejników podłogowych w przypadku zmiany układu elementów instalacji w obszarze zajętym przez grzejnik.

 

Usprawnienia modyfikacji kształtu pól grzejnych (cięcie, sklejanie, dodawanie lub usuwanie wierzchołków w miejscu kursora)

Program pozwala na szybką modyfikację kształtu narysowanych wcześniej grzejników. Dostępne są wygodne funkcje cięcia grzejników w pionie, poziomie lub za pomocą łamanej tnącej, a także sklejanie kilku elementów, oraz dodawanie i usuwanie wierzchołków w miejscu, gdzie znajduje się kursor.

 

Możliwość wyboru kierunku rysowania pętli grzejnej i sposobu układania przewodów w narożach wklęsłych

Spirala ogrzewania podłogowego może być teraz generowana zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnie. Możliwa jest także modyfikacja jej kształtu poprzez narzucenie sposobu rysowania przewodów „omijających” naroża wklęsłe.

 

Funkcja wyświetlająca linie pomocnicze do ręcznego rysowania wężownicy

Ręczne rozprowadzanie przewodów wężownicy jest teraz dużo wygodniejsze dzięki liniom pomocniczym rysowanym po wyłączeniu automatycznego generowania wężownicy. Linie pomocnicze rysowane są z odstępami odpowiadającymi właściwemu rozstawowi rur nawet w strefach brzegowych.

 

 

 

Wygodne wstawianie pól grzejnych wokół kursora

W programie w wersji 7.2 pola grzejne można wstawiać za pomocą jednego kliknięcia w obszarze zamkniętym ścianami (podobnie jak strefy pomieszczeń i podłogi). W przypadku obecności innego pola grzejnego w danym pomieszczeniu, program doda grzejnik tylko na pozostałej pustej powierzchni.

Rozszerzenie zakresu schematów grup mieszających

 

 

Sygnalizator niepodłączonych pól grzejnych

Niepodłączone grzejniki podłogowe oznaczone są inaczej niż grzejniki podłączone. Funkcja ta znacznie ułatwia orientację i diagnostykę błędów podczas pracy, zwłaszcza przy rozbudowanych projektach.

Rozbudowany edytor graficzny

 • Zmodernizowany moduł graficzny zapewnia wyższą wydajność wyświetlania grafiki
 • Mechanizm "Rysunek w rysunku" ("Picture in Picture") pozwala na wstawianie fragmentu dowolnego rysunku na innym rysunku
 • Funkcja wczytująca rysunek DWG umożliwia wstawienie do edytora wybranych fragmentów podkładu budowlanego
 • Poprawki czytelności rysunku dzięki odpowiedniemu doborowi kolorów ścian i narzędzi edytora

Usprawnienia procesu projektowania

 • Selektywne zaznaczenie elementów instalacji do ich precyzyjnego filtrowania
 • Zawężanie zakresu zaznaczonych obiektów w tabelach
 • Nowy, wygodny i precyzyjny mechanizm przesuwania obiektów
 • Usprawnione wyróżnianie obiegu krytycznego
 • Podgląd obu sąsiednich kondygnacji
 • Tymczasowe wyłączanie wyświetlania etykiet
 • Płynna korekta grubości ścian w trakcie ich wstawiania
 • Optymalizacja czasu otwierania projektów
 • Eksport wszystkich tabel wynikowych i diagnostyki do jednego pliku Microsoft Excel