Gdzie w programie podaje się maksymalną długość rur grzejnika podłogowego?

Chcę zmienić maksymalną długość rur, ponieważ w oknie diagnostyki pojawił się błąd: "Pomieszczenie 16 – Długość rury w GP jest większa od dopuszczalnej o 17,9 m. Proszę rozważyć możliwość zmiany powierzchni GP lub rozstawu rur, lub rozdzielania GP na dwa mniejsze"


Maksymalna długość rury w grzejniku podłogowym jest stała dla danego typu rury i jest zadana na sztywno w bazie katalogowej.

Nie ma możliwości zmiany tej wartości.

Maksymalną długość rur grzejnika można sprawdzić w wynikach dla grzejników podłogowych lub w bazie katalogowej.

 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148