Jak w programie jest liczone Rg?

...i dlaczego jak zmieni się poziom zwierciadła wody na małą wartość to wtedy R podłogi po dodaniu do Rg nie jest równe wartości w okienku „suma oporów”.
Problem dotyczy obliczeń dla samej przegrody, a nie w odniesieniu do pomieszczenia.


Jeśli poziom zwierciadła wody gruntowej jest bliżej niż 1m lub na głębokości 1m to obliczając współczynnik strat ciepła przez przenikanie do gruntu, uwzględnia się mnożnik 1.15 z uwagi na wpływ właśnie wody gruntowej. Jeśli woda gruntowa jest niżej - nie uwzględnia się tego współczynnika. Stąd Rg jest stałe, bo to jest opór warstw podłogi ale do obliczeń tego konkretnego przypadku (tej podłogi w tym miejscu) stosuje się dla niej zredukowane opory.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148