Ujemne obciążenie cieplne pomieszczeń – jak interpretować wynik?

Po wykonaniu obliczeń w wynikach pojawia się ujemne obciążenie cieplne pomieszczeń. Czy został popełniony jakiś błąd?

Jak interpretować taki wynik?


Program podaje, że w danym pomieszczeniu (wartość z minusem lub 0) nie występują straty ciepła.Co oznacza, że temperatura równowagi jest wyższa niż zakładana projektowa. Można to również interpretować, że w danym pomieszczeniu występują zyski w określonym nadmiarze, co wpłynie na różnice w temperaturze.

Rozwiązaniem problemu jest przyjęcie wyższej temperatury w danym pomieszczeniu lub wyłączenie ogrzewania danego pomieszczenia (wtedy program sam obliczy temperaturę równowagi jaka będzie panować w tym pomieszczeniu).

Dodatkowym rozwiązaniem może być wyłączenie ogrzewania, sprawdzenie jaka jest temperaturę równowagi i następnie włączenie ogrzewania i wpisanie wcześniej obliczonej temperatury równowagi jako projektowa w danym pomieszczeniu.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148