Czy suma obciążeń cieplnych poszczególnych pomieszczeń nie jest obciążeniem cieplnym całego budynku?

Po zsumowaniu obciążeń cieplnych wszystkich pomieszczeń w zakładce "zestawienie pomieszczeń" otrzymuje inną wartość niż obciążenie cieplne. Czym to może być spowodowane?


Zgodnie z normą PN EN 12 831 suma obciążeń cieplnych pojedynczych pomieszczeń nie jest obciążeniem cieplnym budynku. Suma obciążeń cieplnych pomieszczeń zazwyczaj zwraca większe wyniki niż samo obciążenie cieplne budynku. Wpływ na to ma strumień infiltracyjny oraz „straty do sąsiada”. 

Norma na cele obliczeń obciążeń pojedynczych pomieszczeń nakazuje uwzględnienie temperatury panującej „po drugiej stronie” na poziomie 16 ᵒC.  W obciążeniu cieplnym pomieszczeń są zawarte dodatkowe straty ciepła, które nie są brane pod uwagę w obciążeniu cieplnym budynku. Do obliczeń przyjmowana jest najbardziej niekorzystna infiltracja – przypadek, w którym całe infiltrujące powietrze wpływa z jednej strony

W wynikach ogólnych podajemy wartość obciążenia cieplnego dla budynku, a w zestawieniu pomieszczeń obciążenie cieplne dotyczące pomieszczeń i instalacji.

 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148