W której z zakładek sprawdzać informacje dotyczące orientacyjnego doboru grzejników?

Korzystając z opcji umożliwiającej wykonanie orientacyjnego doboru grzejników w niektórych pomieszczeniach (zakładka z danymi) pojawiają się inne dane dot. dobranych grzejników niż w wynikowym zestawieniu pomieszczeń.

Skąd ta rozbieżność?


Proszę pamiętać, że program dokładną analizę wykonuje podczas obliczeń – analizuje straty, bierze pod uwagę ew. temperatury równowagi, które zostają automatycznie wyznaczone w pomieszczeniach.

Pełne zestawienie doboru grzejników znajduje się w zakładkach wynikowych.

Rzeczywiście dobór grzejników w zakładce z danymi może nieco różnić się od doboru zawartego w zestawieniu ostatecznym (wynikowym).

Na ten moment orientacyjny dobór grzejników w zakładce z danymi proszę traktować jako „uproszczony kalkulator”.

Dokładne zestawienie doboru proszę sprawdzać w zakładkach wynikowych.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148