Czy program nie uwzględnia narzuconej powierzchni grzejnika podłogowego?

Po ostatniej aktualizacji nie można zmienić powierzchni grzejnika podłogowego. Przy próbie narzucenia powierzchni w sposób ręczny po wykonaniu obliczeń program w dalszym ciągu wyświetla długość obiegu jak na rysunku.

Czy gdzieś został popłniony błąd?


Jeśli korzystamy z opcji umożliwiającej rysowanie wężownic program analizuje wrysowaną na rzut powierzchnię grzejnika podłogowego.

Na jej podstawie wyznacza długość przewodów w wężownicy grzejnika.

Jeśli chcemy żeby program brał pod uwagę narzuconą przez nas powierzchnię podłogi przeznaczonej na grzejnik podłogowy należy wyłączyć funkcję rysowania wężownic.

Poniżej zaznaczyłam miejsce, gdzie należy to zrobić 

 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148