Jak program oblicza grubość izolacji?

Jak to się ma do tabeli z warunków technicznych - załącznik nr 2? Dobrane przez program grubości odbiegają od wymienionych w tabeli.


Program oblicza grubość izolacji według starej normy w zależności od temperatury otoczenia.

Program nie bazuje na WT ze względu na brak logiki w niektórych sformułowaniach.

Istnieje możliwość ręcznego narzucenia grubości izolacji zgodne z WT (zakładka Dane Ogólne).


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148