Przy wprowadzeniu w świadectwie energetycznym systemu chłodzenia wychodzi niezerowy udział OZE

Zgodnie z metodyką sporządzania świadectw energetycznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2015, poz. 376)  w przypadku wprowadzenia systemu chłodzenia współczynnik SEER jest najczęściej większy od 1.

Jest to związane z tym, że ilość wytwarzanego chłodu jest większa od zużycia energii elektrycznej.

Metodyka traktuje tę różnicę jako energię odnawialną.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148