Co to jest moc tracona?

W wynikach programu C.O pojawia się wskaźnik Moc tracona. Co on oznacza?


Moc tracona podawana w programie Audytor C.O. jest orientacyjnym wskaźnikiem niedopasowania mocy zaprojektowanej instalacji do projektowego obciążenia cieplnego.

Moc tracona uwzględnia:

–      nieefektywną część zysków ciepła od przewodów w pomieszczeniach ogrzewanych (wynikającą z parametrów Sprawność wykorzystania zysków ciepła od przewodów oraz

        Maksymalny udział zysków ciepła w bilansie cieplnym pomieszczenia…),

–      straty ciepła od przewodów w pomieszczeniach nieogrzewanych,

–      nadmiar mocy cieplnej dobranych grzejników w stosunku do obciążenia cieplnego, wynikający z dostępnych typoszeregów grzejników.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148