Czy zgodnie z metodologią świadectw charakterystyki energetycznej wartość współczynnika nakładu wi dla fotowoltaiki nie powinna wynosić 0 ?

W programie współczynnik wi dla systemów PV wynosi 0,7.
Ta wartość pojawia się w rozporządzeniu z 2008 roku, ale nie mogę znaleźć tego współczynnika w nowym rozporządzeniu. Jest tam tylko Energia słoneczna (wi = 0,0).
Dodatkowo w kilku artykułach znalazłem, że współczynnik dla paneli fotowoltaicznych powinien być równy 0.
Którą wartość powinienem przyjąć?


W zakładce dotyczącej nośników energii końcowej znajdują się nośniki dla aktualnej metodologii (2015) oraz nośniki, które były wyznaczone zgodnie z metodologią z roku 2008.
Według metodologii z 2008 roku współczynnik nakładu energii pierwotnej dla systemów PV wynosi 0,7.
Według metodologii z roku 2015 współczynnik ten określony jest jako nośnik „lokalne odnawialne źródła energii – Energia słoneczna” z wi =0,0 
Zapadła decyzja, by nośniki wykorzystywane wcześniej nie były usuwane z programu, tak by podczas zmiany metodologii użytkownicy mieli do nich pełen dostęp.


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 863 14 96
+48 609 109 148