Jak zmniejszyć obliczoną wartość wskaźnika EP ?

Aby obniżyć wynikowy EP można zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną Qp lub zwiększyć powierzchnię o regulowanej temperaturze Af.

Na roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ma wpływ:

 Zastosowanie OZE
 Zastosowanie odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego
 Sprawność systemów (należy przyjmować sprawności sezonowe, a nie szczytowe)
 Zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych
 Zastosowanie oświetlenia ledowego w budynkach użyteczności publicznej, gdzie oszczędności z niewykorzystanej EP na cele oświetlenia można przeznaczyć na inne cele
 Zwiększenie zysków ciepła
 Modyfikacja czasu użytkowania (harmonogram ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia)
 Zużycie wody (dla pomieszczeń, w których tego zużycia nie ma - można je wyłączyć)
 Współczynnik nakładu enegii nieodnawialnej wi 


Wypełnij formularz elektroniczny

Zapytania wysłane za pomocą formularza elektronicznego obsługujemy w pierwszej kolejności

Zadaj pytanie

Napisz wiadomość

W wiadomości podaj nazwę i numer wersji programu którego problem dotyczy, oraz dołącz plik projektu wraz ze zrzutem ekranu z ewentualnym komunikatem błędu.

lp.moknas@comop

Zadzwoń

+48 22 490 42 27
+48 609 109 148